Preskočiť na obsah

AI prekonáva ľudských operátorov tiesňového volania v identifikácii CMP

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Tím výskumníkov z Dánska vyvinul nový rámec umelej inteligencie (AI), ktorý rieši počet cievnych mozgových príhod (CMP), ktoré ľudia spracovávajúci tiesňové volania nerozpoznajú. Táto vývojová platforma AI prekonala operátorov tiesňových volaní v rozpoznaní CMP pre obe pohlavia a naprieč všetkými sledovanými vekovými skupinami, čo naznačuje jej potenciál ako doplnkového nástroja pre včasnú a presnú identifikáciu tohto ochorenia do budúcnosti.

Retrospektívna štúdia, ktorá bola predstavená na konferencii European Stroke Organisation ESOC 2023, čerpala z dánskeho registra CMP a dátového súboru viac ako 1,5 milióna hovorov uskutočnených na Kodanskú pohotovostnú lekársku službu v rokoch 2015 až 2020, ktoré zahŕňali viac ako 7 000 prípadov s cievnou mozgovou príhodou. Výskumníci využili tieto dáta na trénovanie rámca umelej inteligencie, aby najprv prepísal zvuk hovoru a potom na základe prepísaného textu predpovedal riziko CMP.

Výsledky, ktoré boli vyhodnotené na hovoroch z roku 2021, odhalili, že nástroj umelej inteligencie fungoval pri identifikácii prípadov CMP efektívnejšie ako obsluha tiesňového volania. AI dosiahla citlivosť volania 63,0 percenta a presnosť (pozitívna prediktívna hodnota) 24,9 percenta, čo viedlo k skóre F1 35,7. Naproti tomu osoby spracovávajúce tiesňové volanie dosiahli citlivosť 52,7 percenta a presnosť 17,1 percenta, čo viedlo k skóre F1 25,8 percenta.

„Ako jedno z prvých kontaktných miest pre pacientov, ktorí hľadajú lekársku pomoc, hrajú osoby zaisťujúce tiesňové volanie zásadnú úlohu pri včasnom a presnom rozpoznaní CMP. Mnoho prípadov tohto ochorenia môže v tejto fáze zostať neodhalených, čo vedie k oneskoreniam v liečbe, ktoré môžu mať pre pacientov potenciálne život ohrozujúce následky,“ uviedol jeden z hlavných autorov štúdie z Kodanskej univerzitnej nemocnice Dr. Jonathan Wenstrup.

V celej Európe je CMP druhou najčastejšou príčinou úmrtia a hlavnou príčinou invalidity dospelých, ktorá každoročne postihuje viac ako 1 milión ľudí. Vzhľadom na to, že populácia neustále rastie a starne, počet ľudí žijúcich s CMP sa zvyšuje; predpokladá sa, že medzi rokmi 2017 a 2047 v EÚ vzrastie o ďalších 27 percent. V mnohých prípadoch sa dá CMP predísť, a ak je liečená včas, možno výrazne zlepšiť pravdepodobnosť pozitívneho výsledku. „Zavedením tohto nového, nákladovo efektívneho podporného nástroja AI môžeme zlepšiť identifikáciu CMP operátormi a zabezpečiť, aby viac pacientov dostalo vhodnú a včasnú starostlivosť, čo v konečnom dôsledku zlepší výsledky pacientov,“ dodal Dr. Wenstrup.

Ako autori štúdie zdôraznili, ako pri každom novom nástroji je aj tu potrebný ďalší výskum a vývoj na zlepšenie presnosti a rozšírenie schopností tejto novej metódy AI. V budúcnosti bude zrejme možné trénovať framework priamo zo zvuku hovoru, obísť krok prepisu a tiež začleniť zvuk bez slova – ak je nezreteľný hlas. Vzhľadom na sľubné výsledky tejto štúdie je však už teraz jasné, že technológie ako táto majú schopnosť úplne zmeniť diagnostiku a starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou.

Zdieľajte článok

Odporúčané