Preskočiť na obsah

Podmienky použitia

Poslední změna: 20. 3. 2023

 Úvodné ustanovenie  
Odborný obsah Webu
 
Chránené práva

Celý obsah Webu, vrátane textov, obrázkov, grafiky, audio a video súborov je, ak nie je výslovne uvedené inak, majetkom Medical Tribune.

Všetok obsah Webu je chránený autorským právom a smie sa používať výlučne na súkromné účely, nie však na verejné či komerčné účely (na sťahovanie, reprodukciu, atď.). Akékoľvek iné použitie ako na súkromné účely podlieha výslovnému písomnému súhlasu Medical Tribune.

Zmeny, preklady alebo iné úpravy či spracovávanie obsahu sú možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Medical Tribune.

Neoprávnené používanie či zneužívanie akýchkoľvek registrovaných ochranných známok Medical Tribune a prípadne tretích osôb nie je povolené.

Textové, fotografické a video materiály sprístupnené výslovne za účelom sťahovania sa môžu bezplatne používať výlučne na redakčné účely, prípadne iné účely uvedené pri danom dokumente. Pri fotografických materiáloch musí byť pri takom redakčnom použití alebo reprodukcii uvedená spoločnosť "Medical Tribune" ako zdroj.

Medical Tribune upozorňuje, že porušenie chránených práv, ako napríklad autorského práva alebo iných ochranných práv môže viesť k občianskoprávnemu alebo trestnému konaniu
Osobné údaje, cookies a iné právne dokumenty