Preskočiť na obsah

Antibiotiká a Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Hoci Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza sú zriedkavé, lekári primárnej starostlivosti alebo lekári v nemocniciach sa občas stretnú s pacientmi s týmto dermatologickým ochorením. Ide o obzvlášť znepokojujúcu diagnózu kvôli vysokej súvisiacej morbidite a mortalite a absencii jasne účinnej systémovej liečby. Tento rok publikovaná metaanalýza ukazuje, že najčastejšími vinníkmi týchto komplikácií sú sulfónamidy, penicilíny a cefalosporíny, teda lieky bežne predpisované.

Bolo identifikovaných 38 štúdií zahŕňajúcich 3 000 pacientov z piatich kontinentov. V 86 percentách prípadov bol predpokladanou príčinou Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy liek. V jednej tretine týchto prípadov bolo vinníkom antibiotikum, najčastejšie sulfónamidy.

Zdroj: Lee EY, et al. Worldwide Prevalence of Antibiotic-Associated Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Dermatol 2023;159:384–392. doi: 10.1001/jamadermatol.2022.6378.

Zdieľajte článok

Odporúčané