Preskočiť na obsah

Betablokátory u kriticky chorých pacientov

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Betablokátory sa osvedčili v akútnej medicíne pri liečbe tachyarytmií a tachykardií rôznej etiológie a pri liečbe závažnej hypertenzie. Najnovšie dôkazy opisujú ich priaznivý účinok aj pri patologických stavoch, pri ktorých sa v minulosti považovali za kontraindikované - napr. pri sepse, šoku alebo akútnom srdcovom zlyhaní, a dokonca môžu byť prospešné aj pri zastavení srdca v dôsledku refraktérnej komorovej arytmie. Beta-blokátory zlepšujú hemodynamické a niektoré metabolické parametre a znižujú výskyt arytmií, čo vedie k zníženiu úmrtnosti, kratšiemu trvaniu umelej pľúcnej ventilácie a hospitalizácie pri akútnych ochoreniach, lepšiemu hojeniu úrazov a popálenín, ako aj k zmierneniu neurologických následkov zástavy srdca.

Betablokátory sa môžu podávať takmer všetkým kriticky chorým pacientom, u ktorých sú indikované.

Dve ultrakrátko pôsobiace a vysoko β1-selektívne látky, esmolol a landiolol, otvorili možnosti použitia.

Zdroj: https://www.kardio-cz.cz/newsletter-10-2022-special-1-20-konference-caak-1132/

Zdieľajte článok

Odporúčané