Preskočiť na obsah

Centrum fetálnej medicíny v Nemocnici Bory

iStock-1195183841
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Tehotné ženy majú možnosť absolvovať v Nemocnici Bory vnútromaternicové operácie plodu, ktoré doposiaľ ponúkali iba pracoviská v zahraničí.

Koncepcie komplexného pracoviska fetálnej medicíny centralizujúceho vysokorizikové prípady a prípady indikované k vnútromaternicovým operačným zákrokom neboli doposiaľ v Slovenskej republike v komplexnej miere uskutočňované. Vzhľadom na to bolo potrebné v mnohých prípadoch odosielať pacientky na európske pracovíská, ktoré ponúkajú takúto zdravotnú starostlivosť.

„Centrum fetálnej medicíny v Nemocnici Bory má ambíciu ponúknuť pacientkam z celého Slovenska nielen komplexnosť diagnostiky a monitoringu vysokorizikových gravidít, ale i najnovšie modality vnútromaternicovej liečby plodu na úrovni európskych a svetových pracovísk,“ uviedol Ing. Peter Lednický, generálny riaditeľ Penta Hospitals International.

Materno-fetálna medicína je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou zdravotného stavu tehotnej ženy a vnútromaternicového stavu embrya a plodu. Počas tehotenstva je možné liečiť napríklad fetálnu anémiu, srdcový rytmus, fetálnu infekciu a uskutočniť zákroky na liečbu vybraných porúch a ochorení plodu. Cieľom je identifikovať tieto komplikácie čo najskôr, monitorovať ich priebeh a zabezpečiť primeranú starostlivosť pre matku a plod. Tím fetálnej medicíny je často prítomný aj pri pôrode, najmä ak existujú zdravotné problémy alebo riziká pre plod. Ich úlohou je poskytnúť odbornú starostlivosť a riadenie počas pôrodu, aby sa minimalizovalo riziko pre rodičku a novorodenca.

Ako na jednom z mála pracovísk na Slovensku, pôsobia v Centre fetálnej medicíny v Nemocnici Bory až traja lekári subšpecializačného odboru materno-fetálnej medicíny. Ďalší lekári z tímu sú v príprave na atestáciu z rovnakej subšpecializácie. Celý tím sa denne podieľa na diagnostike a manažmente rizikových tehotných žien odoslaných do Nemocnice Bory.

Okrem štandardných ultrazvukovo riadených vnútromaternicových operačných výkonov dostupných aj na iných pracoviskách, Centrum disponuje ako prvé pracovisko na Slovensku kompletným vybavením pre fetoskopické laserové operácie vnútri maternice a pre rádiofrekvenčné punkčné miniinvazívne operačné výkony. V rámci Centra fetálnej medicíny v Nemocnici Bory chceme pacientkam, okrem už bežne realizovaných dostupných metód, teda vpichových a ultrazvukom riadených operácií, ponúknuť aj fetoskopické výkony pod optickou kontrolou jedinečného inštrumentária - fetoskopu a miniinvazívne punkčné rádiofrekvenčné postupy. Som veľmi rád, že toto Centrum disponuje kompletným fetoskopickým inštrumentáriom, rádiofrekvenčnými sondami a generátorom, ale hlavne tímom, ktorý sa plnohodnotne venuje tejto problematike na Slovensku,“ zdôraznil MUDr. Martin Gábor, PhD., gynekológ a pôrodník, lekár materno-fetálnej medicíny.

Vzhľadom na to, že pracoviská na Slovensku sa tejto problematike doposiaľ nevenovali v takejto komplexnej miere, všetky odborné školenia, semináre, praktický nácvik operačných techník a detailný výber jedinečného inštrumentária bol realizovaný v spolupráci s európskymi pracoviskami fetálnej medicíny v Španielsku, Českej republike a v Nemecku. Vnútromaternicové operácie a zákroky v rámci fetálnej medicíny je možné rozdeliť na punkčné, teda vpichové - kontrolované ultrazvukom, fetoskopické, miniinvazívne pod vizuálnou kontrolou mikrokamery vo fetoskope a operácie na otvorenej maternici,“ spresnil MUDr. M. Gábor.

Špecifickým prvkom niektorých fetoskopických operácií plodu v maternici je ich raritnosť, a preto niektoré náročné a neobvyklé operačné výkony aj naďalej v centre realizujú v spolupráci s európskymi partnerskými pracoviskami.

Zdieľajte článok

Odporúčané