Preskočiť na obsah

DNA test ukazuje potenciál byť efektívnejší v skríningu obyvateľstva na KRK

kolorektalni karcinom
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Slovensku patrí globálne prvenstvo v úmrtnosti na kolorektálny karcinóm (KRK) a druhá priečka vo výskyte tohto ochorenia. Na rakovinu hrubého čreva a konečníka umrie týždenne na Slovensku 32 pacientov. Kolorektálny karcinóm je pritom zhubné ochorenie, ktorému sa dá pomocou preventívnych opatrení vyhnúť takmer na 100 %. Na nádorové ochorenia čriev by sa podľa odborníkov pri súčasných možnostiach prevencie nemuselo umierať.

Osobná zodpovednosť a prevencia sú kľúčom pri predchádzaní mnohých ochorení. „Veľa pacientov prichádza k lekárovi  už neskoro a v čase diagnózy má takmer tretina z nich štádium s metastázami. Vtedy sa už onkologické ochorenie ťažko lieči a významne sa zvyšuje úmrtnosť. Kolorektálny karcinóm má pritom až 90 % liečiteľnosť, ak sa zachytí v počiatočných štádiách. Včasný záchyt ochorenia zachraňuje životy a je pre systém oveľa lacnejší ako liečba pokročilého ochorenia,“ uviedol MUDr. Martin Huorka, hlavný odborník pre gastroenterológiu Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR). 

Nové možnosti prináša multicieľový DNA test

Test patrí medzi inovatívne a vysoko presné skríningové vyšetrenie  na odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka. Na rozdiel od testu na okultné krvácanie zo stolice (FOBT/TOKS)  multicieľový DNA test detekuje priamo prítomnosť už aj prekancerózneho štádia nádorového ochorenia hrubého čreva a konečníka, a to nezávisle od výskytu krvi v stolici. 

FOBT/TOKS  sa zatiaľ používa v rámci onkologického skríningového programu na zistenie krvi v stolici na Slovensku. FOBT testy majú vysokú špecificitu na detekciu krvi a nie priamo na KRK. Prítomnosť krvi v stolici ešte nie je samotným ukazovateľom prítomnosti nádoru, keďže krvácanie sa objavuje pri hemoroidoch, ale aj iných nezhubných ochoreniach. Test na okultné krvácanie FOBT/TOKS môže vykazovať aj falošnú negativitu pri nádoroch, ktoré nie sú sprevádzané krvácaním. Aj  niektoré výživové doplnky ako vitamín C môžu spôsobovať falošne negatívny výsledok. Naopak falošne pozitívny výsledok FOBT predstavuje nemalú záťaž pre gastroenterologické pracoviská, ktoré nedokážu pokryť potrebné množstvo preventívnych kolonoskopických vyšetrení.

Presnosť v záchytnosti KRK je porovnateľná s kolonoskopiou

Neinvazívny DNA test zo stolice na včasnú detekciu kolorektálneho karcinómu a prekanceróznych lézií vyšetruje súčasne až tri génové biomarkery v jednom odbere. Je nový svojho druhu v Európe a na Slovensku. Testy okultného krvácania s 94 % presnosťou detekujú skryté krvácanie v stolici. Multicieľový DNA test s 92 % presnosťou detekuje priamo KRK a je vysoko citlivý aj na záchyt prekanceróznych stavov (46 %). Presnosť v záchytnosti KRK je porovnateľná s kolonoskopiou (92 %  DNA test vs. 95 % špecificita záchytu KRK kolonoskopiou).

Kombinácia zisťovania stavu viacerých génov umožňuje významný nárast záchytnosti a dáva vysoko presnú informáciu o rizikovosti priebehu karcinogenézy. Test využíva technológiu multiplexnej metylačnej špecifickej PCR (MSP) na sledovanie abnormálnych biomarkerov metylácie DNA pri kolorektálnom karcinóme zo vzoriek stolice. Detekcia metylovanej DNA ako nádorového biomarkera sa stáva bežnou u mnohých typov rakoviny, vrátane kolorektálneho karcinómu. Abnormálna metylácia DNA je jedna z prvých molekulárnych zmien, ktoré sa vyskytujú počas karcinogenézy, povedala Mgr. Alexandra Michnová, PhD., laboratórna diagnostička certifikovaná pre vykonávanie multicieľového DNA  testu.  Metylačný test DNA v stolici je v súčasnosti jedným z pravidelne odporúčaných skríningových testov KRK v najnovších usmerneniach National Comprehensive Cancer Network (NCCN).

Multicieľový DNA test ukazuje potenciál byť účinnejší a efektívnejší pri skríningu obyvateľstva než doteraz používané testy.

Veľkou výhodou tohto testu je fakt, že priamo zisťuje prítomnosť nádorového ochorenia z analyzovanej vzorky. Vyšetrenie je bezbolestné a neinvazívne, vykonáva sa v pohodlí domova. Pred odberom vzorky nie je potrebné vyhýbať sa liekom ani sa nevyžaduje príprava čriev ani diétne obmedzenia. Vzorku si pacient odoberá sám doma podľa priložených pokynov a doručí ju do ambulancie lekára alebo ju odovzdá kuriérovi.

Negatívny výsledok naznačuje nízku pravdepodobnosť prítomnosti kolorektálneho nádoru alebo pokročilého adenómu. Pri pozitívnom výsledku sa odporúča, aby bola pozitívna vzorka z testu klinicky korelovaná s vyšetrením hrubého čreva kolonoskopiou.

Analýza dát na viac ako 100 000 účastníkov skríningového programu

„Na najväčšom európskom onkologickom kongrese ESMO 2023 bola prezentovaná najnovšia analýza dát zameraná na zisťovanie efektívnosti spomínaného testu  na veľkom súbore pacientov – viac ako 100 000 vo veku od 45 rokov. Účastníci absolvovali dvojstupňový skríning kolorektálneho karcinómu pomocou testu DNA zo stolice a následnej kolonoskopie u pacientov s pozitívnym výsledkom testu,“ priblížil MUDr. M. Huorka.

Z výsledkov bolo napríklad zistené, že z pacientov, ktorí mali pozitívny výsledok DNA testu (4,4 % z testovaných osôb) a následne absolvovali kolonoskopiu, malo 73 % abnormálny nález kolonoskopie (kolorektálny karcinóm, prekancerózne lézie, nepokročilé adenómy, polypy a enteritídy).

Výsledky štúdie potvrdili vysokú efektívnosť dvojstupňového skríningu v kombinácii DNA testu zo stolice a kolonoskopie. Ak sa na skríning použije kombinácia DNA test zo stolice/kolonoskopia, pozitívny prediktívny faktor, čiže záchytnosť nielen kolorektálneho karcinómu, ale aj skorých prekanceróznych  štádií, sa ukazuje jednoznačne vyššia ako pri skríningovom programe, kde sa použije kombinácia testu na skryté krvácanie (FOBT test)/kolonoskopia,“ zdôraznil hlavný odborník MZ SR pre gastroenterológiu a dodal: „Guidelines  síce zatiaľ neodporúčajú testovanie DNA v stolici ako primárnu skríningovú modalitu z dôvodu zatiaľ obmedzených dostupných údajov, zároveň však už v súčasnosti akceptujú toto vyšetrenie ako primárnu skríningovú modalitu schválenú FDA. DNA testy teda ešte nie sú zlatým štandardom skríningu kolorektálneho karcinómu, ale ukazuje sa to ako otázka času.“

Vzorky sa analyzujú už aj na Slovensku

Do júna 2023 bolo vo svete zrealizovaných 680 000 testov. Pozitivita bola zistená u 6,31 % vyšetrených pacientov. Z nich malo 72,3 % abnormálny nález pri následnom kolonoskopickom vyšetrení. Tieto testy sa začali v SR používať od začiatku roka 2023 a všetky boli analyzované v certifikovanom laboratóriu v Dánsku. Novinkou je certifikácia laboratória v Bratislave, kde sa budú voziť vzorky z viacerých krajín Európy.

Odporúčané

Neuroveda a inovatívne technológie

10. 7. 2024

Ak má niekto rád sci-fi, tak práve teraz sa niektoré veci stávajú realitou. Totiž to spoločnosť Neuralink, ktorá patrí medzi 5 top spoločností sveta…