Preskočiť na obsah

Esmetadon: nové, sľubné, rýchle antidepresívum

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Prehľadový článok 20 vedcov z 15 odborných pracovísk v štyroch krajinách (USA, Kanada, Švajčiarsko a Taliansko) predstavuje vybrané nové štúdie, ktoré tvoria základ pre vývoj esmetadónu, potenciálneho nového lieku. Esmetadón je sľubný člen farmakologickej triedy nekonkurenčných antagonistov N metyl D aspartát receptora (NMDAR), ktoré preukázali účinnosť pre psychotickú depresívnu poruchu (MDD – major depressive disorder) a iné choroby a poruchy, ako je napr. Alzheimerova demencia. Iné lieky z tejto novej triedy antagonistov NMDAR s liečebným použitím, o ktorých sa pojednáva pre porovnávacie ciele v tomto vyžiadanom prehľade, sú esketamín, ketamín, dextromethorphan a memantín. Na rozdiel od nich a od placeba esmetadón nemá závislostný potenciál, nepôsobí psychedelicky a po náhlom odňatí u neho nie sú odvykacie stavy.

Autori uvádzajú údaje o esmetadóne a iných nekonkurenčných antagonistoch NMDAR, ktoré môžu posunúť naše porozumenie úlohu týchto receptorov v plasticite nervového tkaniva v zdraví a chorobe. Účinnosť antagonistov NMDAR ako rýchlych antidepresív môže posunúť naše pochopenie neurobiológie MDD a iných neuropsychiatrických chorôb a porúch.

Vyšlo v tribune.cz 26. februára 2024 

Zdroj: Fava M, Stahl SM, De Martin S et al. Esmethadone HCl (REL 1017): a promising rapid antidepressant. Eur Arch Psychiatre Clin Neurosci. 2023;273(7):1463–1476.

Zdieľajte článok

Odporúčané