Preskočiť na obsah

Infekcia RSV je spojená s detskou astmou v neskoršom veku

astma, inhalátor
Foto: Shutterstock

Bronchiolitída spôsobená respiračným syncytiálnym vírusom (RSV) v dojčenskom veku je spojená s detskou astmou v neskoršom veku, ale nie je jasné, či menej závažné RSV ochorenie v dojčenskom veku tiež zvyšuje riziko astmy. Autori novej americkej práce zozbierali 2000 zdravých donosených detí a kontaktovali rodičov každé dva týždne počas prvého obdobia RSV. Vždy bola hodnotená závažnosť ochorenia. U všetkých detí boli vo veku 1 roka zistené titre RSV protilátok v sére a po obdobie 5 rokov boli sledované príznaky astmy, diagnóza, alebo liečba. V porovnaní s deťmi, ktoré mali RSV ako dojčatá, mali deti, ktoré neboli infikované, o 26 % nižšie riziko súčasnej astmy vo veku 5 rokov. Deti s ťažšou RSV infekciou v dojčenskom veku mali vyššie riziko súčasnej astmy vo veku 5 rokov a väčšina nadmernej astmy u detí, infikovaných RSV v dojčenskom veku, bola neatopická.

Zistenia naznačujú, že akákoľvek RSV infekcia v dojčenskom veku - nielen RSV bronchiolitída - je spojená s neskoršou astmou v detstve.

Asi 15 % prípadom astmy vo veku 5 rokov by sa dalo predísť populačnými intervenciami, ktoré by zabránili infekcii RSV v dojčenskom veku.

Zdroj: Rosas-Salazar C et al. Respiratory syncytial virus infection during infancy and asthma during childhood in the USA (INSPIRE): A population-based, prospective birth cohort study. Lancet 2023 Apr 19; [e-pub].

Zdieľajte článok

Odporúčané