Preskočiť na obsah

Január – mesiac povedomia o karcinóme krčka maternice

gynekologie
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Rakovina krčka maternice je druhým najčastejším nádorovým ochorením u žien na Slovensku s úmrtnosťou takmer dvakrát vyššou, ako je priemer Európskej únie (7 oproti 4 na 100 000 žien). Týka sa najmä žien v produktívnom veku aj napriek tomu, že existuje prevencia formou očkovania. 

Ročne lekári toto závažné ochorenie potvrdia asi 600 ženám na Slovensku. Podľa štatistiky Európskeho onkologického informačného systému (European Cancer Information System – ECIS) až 230 z nich tomuto ochoreniu podľahne. Nelichotivý trend sa dá zvrátiť preventívnymi opatreniami – gynekologickým skríningom a očkovaním proti ľudskému papilomavírusu (HPV). Doteraz bolo identifikovaných asi 200 typov tohto vírusu, nie všetky sú vysokorizikové, viaceré z nich však môžu spôsobovať onkologické ochorenie alebo genitálne bradavice. Prítomnosť práve vysokorizikových typov HPV bola zistená až v 99 % prípadov rakoviny krčka maternice. Navyše HPV môže spôsobiť u žien aj rakovinu vagíny a u oboch pohlaví rakovinu konečníka.

Preventívna kontrola u gynekológa

Január – mesiac povedomia o karcinóme  krčka maternice – je výbornou príležitosťou na podporu prevencie a zvýšenia povedomia o jej možnostiach. Preto je dôležité pripomínať dievčatám a ženám dôležitosť preventívnej kontroly u gynekológa. Infekcie spôsobené týmto vírusom často nesprevádzajú žiadne symptómy a väčšina ľudí ani nevie, že ho má.

„Skríning rakoviny krčka maternice je preventívny program zameraný na aktívne vyhľadávanie ochorenia pomocou skríningového testu. Spočíva v pravidelných gynekologických kontrolách, ktorých cieľom je skorý záchyt predrakovinových zmien alebo včasných štádií rakoviny krčka maternice. Skríningovou metódou je štandardná cytológia. Cieľová skupina sú  ženy vo veku 23 – 64 rokov,“ upozornilo Ministerstvo zdravotníctva SR a Národný onkologický inštitút.

Portál Onkokontrola.sk, kde verejnosť nájde praktické informácie o onkologických skríningoch, uvádza, že pravidelným skríningom sa dá zabrániť až  9 z 10 prípadov rakoviny.

Očkovanie proti HPV

„Ďalšou cestou, ako sa aktívne chrániť pred rakovinou krčka maternice a niektorými ďalšími typmi rakoviny, je očkovanie proti HPV vírusu. Vakcína je plne hradená zo zdravotného poistenia pre 12-, 13- aj 14-ročné deti. Vďaka posunutiu vekovej hranice pre plnú úhradu očkovania od 1. decembra 2023 môžu rodičia starších detí, ktorí to doteraz nestihli, využiť možnosť dať ich zaočkovať.

Toto očkovanie je aktuálne najúčinnejším prostriedkom na zníženie výskytu rakoviny krčka maternice v budúcnosti. Príkladom by nám mohli byť krajiny ako Austrália, Británia či Švédsko, kde vďaka očkovaniu chlapcov a dievčat klesol výskyt rakoviny krčka maternice o 87 až 97 %,“ zdôraznila MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast.

Očkovanie sa odporúča aj tínedžerom a  s vysokou pravdepodobnosťou sa tak pred začiatkom sexuálneho života nenakazia HPV. Vďaka zvýšenej imunitnej odpovedi je vakcína v tomto období najúčinnejšia. U sexuálne aktívnych ľudí sa v dobe vakcinácie už nedá vylúčiť nákaza HPV. Staršie dievčatá a chlapci vo veku do 18 rokov môžu využiť benefity zdravotných poisťovní, ktoré preplácajú spätne časť ceny vakcíny. 

Centrá očkovania

Očkovanie sa dá absolvovať u pediatra, pokiaľ ide o deti, alebo u všeobecného lekára či gynekológa, pokiaľ ide o dospelých. Obľube sa tešia aj vakcinačné dni, ktoré sa priebežne konajú v rôznych slovenských mestách. U detí vo veku od  9 do 14 rokov vrátane v čase prvej injekcie treba vakcínu podávať v dvoch dávkach. U detí nad touto vekovou hranicou a dospelých je očkovacia schéma 3-dávková.

Prenos ľudského papilomavírusu

HPV sa prenáša kožou alebo pohlavným stykom a počas života sa s ním opakovane stretne až 8 z 10 ľudí. Nie každý takýto kontakt spôsobuje život ohrozujúce ochorenie, deje sa tak asi v 20 % prípadov.  Vznik infekcie ovplyvňuje stav imunitného systému jedinca. Počet prípadov infekcie HPV spojenej so vznikom a rozvojom rakoviny však rastie.

Záväzok Slovenska – Európsky plán boja proti rakovine

Slovensko sa pripojilo k iniciatíve Európskej komisie, ktorá 3. februára 2021 predstavila Európsky plán boja proti rakovine. Jeho súčasťou je prevencia onkologických ochorení s cieľom eliminovať karcinóm krčka maternice a iné druhy rakoviny spôsobené HPV. Cieľom je do roku 2030 zaočkovať aspoň 90 % cieľovej populácie dievčat a výrazne zvýšiť mieru očkovania chlapcov, v čom stále SR  zaostáva. Zvýšenie zaočkovanosti proti HPV je jednou z priorít Národného onkologického plánu na roky 2021 – 2025 publikovaných Národným onkologickým inštitútom. Z dlhodobého hľadiska je zavedenie očkovania proti HPV aj úsporným opatrením, pretože nebude treba liečiť rozvinuté ochorenie.

Zdieľajte článok

Odporúčané