Preskočiť na obsah

Komora sestier a pôrodných asistentiek: dve návštevy pred a dve po pôrodu nie sú dostačujúce

Nurse in ICU examining premature born infant
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Tohtoročný Medzinárodný deň pôrodných asistentiek (5. mája) má heslo: „Opäť spolu: Od dôkazov k realite“. Ako uvádza Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), znamená to poukázať na dôkazy, podporujúce dôležitosť profesie pôrodných asistentiek, dosiahnuť rešpekt, autonómiu praxe a zlepšenie ich pracovných podmienok.

Podmienky pre prácu pôrodných asistentiek sa menia. Druhého marca 2023 bola vo Vestníku MZ SR uverejnená nová koncepcia pôrodnej asistencie, v ktorej sa uvádza, že pôrodná asistencia je samostatná vedná disciplína, ktorá je tvorená vlastnou odbornou terminológiou, systémom špecifických, teoretických a praktických, na dôkazoch založených poznatkoch.

„Ďalšou pozitívnou zmenou, ktorá môže ovplyvniť prax pôrodných asistentiek na Slovensku je schválená novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá má zabezpečiť ženám návštevy pôrodnou asistentkou pred pôrodom a po ňom, ktoré budú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Nemyslíme si však, že dve návštevy v predpôrodnom a dve návštevy v popôrodnom období sú dostačujúce. Tento krok považujeme iba za začiatok potrebných zmien, ktoré si prax vyžaduje,“ napísala SKSaPA v tlačovej správe.

Prax pôrodnej asistencie má byť podľa komory založená na partnerstve medzi ženou a pôrodnou asistentkou, vyžadujúca si vzájomný rešpekt a úctu, rešpektovanie autonómie a ľudských práv. „Pôrodná asistentka je vzdelaná odborne pripravená profesionálka, ktorá je pripravená využívať modely starostlivosti, ktorými buduje dôveru a individuálny prístup, čo v neposlednom rade výrazne podporuje zdravotnícky systém krajiny. Mala by byť uznávaná, ako plne zodpovedný zdravotnícky pracovník, ktorý pracuje ako partner ženy, poskytuje jej potrebnú́́́́ podporu, starostlivosť a rady v priebehu tehotenstva, pôrodu a v šestonedelí,“ želá si SKSaPA. „Za dôležité považujeme aj stanovenie štandardizovaných postupov pre pôrodnú asistenciu pri práci so ženami, kde presne popíšeme podmienky, obsah aj rozsah návštev tak, aby boli chránené ženy, ale aj pôrodné asistentky. Tento štandard by mal byť aj dôležitou súčasťou v rámci dojednávania praktických podmienok pri uzatváraní zmlúv so zdravotnými poisťovňami, pre úhradu výkonov pôrodných asistentiek,“ uvádza.

SKSaPA zdôrazňuje, že pôrodné asistentky sú dostatočne vzdelané a skúsené na to, aby mohli poskytovať tehotným, rodičkám aj novorodencom starostlivosť pred, počas aj po pôrode. „Napriek uvedeným skutočnostiam je stále komplikované presadzovať akceptáciu povolania pôrodných asistentiek v odborných kruhoch, ale ja v spoločnosti,“ pripomína komora.

Zdieľajte článok

Odporúčané