Preskočiť na obsah

Komorbidity a prognóza CHOCHP

iStock-1302678517
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Prísna kontrola komorbidít u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) znižuje exacerbáciu, morbiditu a zabraňuje opakovaným hospitalizáciám.

Bolo popísaných až 73 komorbidít spojených s CHOCHP. Hlavnými komorbiditami sú arteriálna hypertenzia, dyslipidémia, diabetes, srdcové zlyhanie, fibrilácia predsiení, ischemická choroba srdca, chronické ochorenie obličiek, periférne arteriálne ochorenie a osteoporóza. Chronická hepatopatia, pľúcne novotvary, depresie a cerebrovaskulárne ochorenia sú menej časté.

Hovorí sa aj o poruchách spánku (nespavosť, nočné mory, nočné mory, spánková apnoe alebo hypopnoe). Existuje prekrývajúci sa syndróm: CHOCHP + obštrukčné spánkové apnoe.

U žien sa častejšie vyskytujú úzkosť, depresia a osteoporóza. U mužov hypertenzia, ischemická choroba srdca a diabetes.

Údaje ukazujú, že viac ako 78 % pacientov s CHOCHP má jednu pridruženú komorbiditu, takmer 69 % dve a 48 % tri. Ešte horšiu prognózu majú pacienti s prekrývajúcim sa syndrómom CHOCHP a obštrukčného spánkového apnoe – vyskytuje sa až u 66% osôb s CHOCHP. Účinnou liečbou je tu použitie ventilácie s pretlakom.

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/986420?src=#vp_1

Zdieľajte článok

Odporúčané