Preskočiť na obsah

Konope predpísané proti bolesti je spojené s nízkym rizikom srdcových problémov

iStock-1174218555
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Podľa výskumu prezentovaného na kongrese ESC 2022 je konope predpisované pre chronickú bolesť spojené so zvýšeným rizikom porúch srdcového rytmu.

Chronická bolesť predstavuje narastajúci problém. „Podľa dánskych zdravotníckych úradov hlásilo v roku 2017 chronickú bolesť 29 percent dospelých dánskych obyvateľov starších ako 16 rokov oproti 19 percentám v roku 2000. Liečebné konope bolo v Dánsku schválené v januári 2018 na skúšobnom základe, čo znamená, že ho lekári môžu predpisovať na chronickú bolesť, pokiaľ sa všetky ostatné opatrenia, vrátane opioidov, ukázali ako nedostatočné. Údaje o bezpečnosti sú zatiaľ skromné, a preto táto štúdia skúmala kardiovaskulárne nežiaduce účinky liečebného konope, najmä arytmie, pretože poruchy srdcového rytmu boli už predtým zistené u užívateľov rekreačného konope,“ uviedla autorka štúdie doktorka Nina Nouhravesh z Gentofte University Hospital v Dánsku.

Liečebné konope prichádza v rôznych variantoch v závislosti od koncentrácie tetrahydrokanabinolu (THC) a kanabidiolu (CBD). V Dánsku sa môže predpisovať dronabinol (vysoký obsah THC), kanabinoid (viac THC ako CBD) a kanabidiol (vysoký obsah CBD). Droga sa môže inhalovať, jesť alebo vstrekovať do úst.

Výskumní pracovníci identifikovali v rokoch 2018 až 2021 v Dánsku celkovo 1,6 milióna pacientov s diagnózou chronickej bolesti. Z toho 4 931 pacientov (0,31 %) požadovalo aspoň jeden predpis na konope (dronabinol 29 %, kanabinoidy 46 %, kanabidiol 25 %). Každý užívateľ bol priradený podľa veku, pohlavia a diagnózy bolesti k piatim neužívateľom s chronickou bolesťou, ktorí fungovali ako kontrolná kohorta. Užívatelia a kontroly boli sledovaní po dobu 180 dní a boli porovnané ich riziká nových kardiovaskulárnych ochorení. Stredný vek účastníkov bol 60 rokov a 63 percent tvorili ženy.

Táto štúdia sa po prvý raz zaoberá chronickými bolestivými stavmi u užívateľov liečebného konope v Dánsku. Asi 17,8 percenta z nich malo onkologické ochorenie, 17,1 percenta artritídu, 14,9 percenta bolesti chrbta, 9,8 percenta neurologické ochorenie, 4,4 percenta bolesti hlavy, 3 percentá komplikované zlomeniny a viac ako 33 percent ostatné diagnózy (väčšinou bližšie nešpecifikované chronické bolesti). Absolútne riziko novovzniknutej arytmie bolo 0,86 percenta u užívateľov liečebného konope v porovnaní s 0,49 percenta u neužívateľov (relatívne riziko 1,74). Riziká novovzniknutého akútneho koronárneho syndrómu a srdcového zlyhania sa medzi oboma skupinami nelíšili.

Výsledky boli podobné pre každý stav chronickej bolesti a každý typ liečebného konope. Ako uviedla  doktorka Nouhravesh, štúdia zistila, že užívatelia liečebného konope mali o 74 percent vyššie riziko porúch srdcového rytmu v porovnaní s neužívateľmi; absolútny rozdiel v riziku bol však mierny. Treba poznamenať, že vyšší podiel osôb v skupine užívateľov konope bral aj iné lieky proti bolesti, menovite nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), opioidy a antiepileptiká, a nedá sa vylúčiť, že to by mohlo vysvetľovať väčšiu pravdepodobnosť arytmií.

„Pretože liečebné konope je relatívne nový liek pre značné množstvo pacientov s chronickou bolesťou, je dôležité vždy vyšetriť a nahlásiť závažné nežiaduce účinky. Táto štúdia naznačuje, že možno existuje predtým nehlásené riziko arytmií po užívaní liečebného konope. Aj keď je rozdiel v absolútnom riziku malý, pacienti aj lekári by mali mať čo najviac informácií, kedy zvažujú klady a zápory akejkoľvek liečby,“ uzavrela doktorka Nouhravesh.

Abstrakt „Kardiovaskulárne riziko po liečbe kanabinoidmi pre pacientov s chronickou bolesťou“ bol na kongrese ESC 2022 prezentovaný 27. augusta v rámci sekcie „Kardiotoxicita liekov: čo potrebujeme vedieť?“.

Zdieľajte článok

Odporúčané