Preskočiť na obsah

Liečba statinmi znižuje riziko CMP u pacientov s fibriláciou predsiení

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Na kongrese Európskej asociácie pre srdcový rytmus bola predstavená práca, ktorá zahrňovala viac ako 50 000 pacientov s fibriláciou predsiení (AF). Ukázala, že pacienti liečení statínmi počas jedného roka od diagnózy mali nižšie riziko CMP alebo TIA v porovnaní s chorými, ktorí statíny neužívali.

Tiež sa potvrdilo, že dlhodobá liečba statínmi poskytovala vyššiu ochranu ako krátkodobé užívanie. V študijnej populácii neužívalo statíny skoro 40 tisíc osôb, necelých 12 tisíc ich užívalo.

Primárnym kombinovaným cieľom bola ischemická CMP alebo systémová embólia, hemoragická CMP a TIA. Medián doby sledovania bol päť rokov. Riziko ischemického iktu alebo embolizmu bolo na statínoch signifikantne nižšie o 17 %, riziko hCMP o 7 % a riziko TIA o 15 %. Užívanie statínov viac ako šesť rokov v porovnaní s dobou 3 mesiace až dva roky znižovalo výskyt všetkých sledovaných príhod o viac ako 40 %.

Zdroj: EHRA 2023

Zdieľajte článok

Odporúčané