Preskočiť na obsah

Mapovanie zložitosti CLL

Acute lymphoblastic leukemia
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Pomocou zložitej analýzy veľkej skupiny pacientov s chronickou lymfocytárnou leukémiou (CLL) bola popísaná nápadná molekulárna heterogenita tohto ochorenia.

Skupina autorov zverejnila komplexnú genomickú, transkriptomickú a epigenetickú analýzu CLL a malého lymfocytárneho lymfómu a monoklonálnej B lymfocytózy, prodromálnej fázy CLL. Molekulárne dáta boli korelované s klinickými výsledkami, aby bolo možné identifikovať nové prognostické modely a potenciálne cielené anomálie.

Klinické podtypy CLL či malého lymfocytárneho lymfómu (SLL) sú charakterizované stavom mutácie génu pre variabilný ťažký reťazec imunoglobulínov (IGHV), fluorescenčnou in situ hybridizáciou (FISH) a štandardnou cytogenetikou a stavom mutácie génu TP53.

Autori identifikovali 109 potenciálnych nových riadiacich mutácií a potvrdili ďalšie známe riadiace mutácie CLL. Boli zjavné výrazné molekulárne rozdiely medzi podtypmi s mutáciou IGHV a bez mutácie IGHV, pričom u druhých menovaných podtypov bola významne vyššia genetická heterogenita - vrátane riadiacich mutácií a cytogenetických štrukturálnych variantov. Prostredníctvom vzorcov génovej expresie bolo možné definovať niekoľko nových prognostických podskupín.

Celkovo 1095 vzoriek pochádzalo od pacientov v sledovaní a bez predchádzajúcej liečby, od pacientov po liečbe a od účastníkov klinických štúdií, ktorí boli terapeuticky naivní, alebo mali recidívu, či refraktérne ochorenie.
Zistenia poskytujú hlboký náhľad do patogenetických základov CLL a prinášajú poznatky o nových prognostických skupinách, rovnako ako plán pre skúmanie nových cieľových dráh

Zdroj: Knisbacher BA et al. Molecular map of chronic lymphocytic leukemia and its impact on outcome. Nat Genet 2022 Nov; 54:1664.

Zdieľajte článok

Odporúčané

Neuroveda a inovatívne technológie

10. 7. 2024

Ak má niekto rád sci-fi, tak práve teraz sa niektoré veci stávajú realitou. Totiž to spoločnosť Neuralink, ktorá patrí medzi 5 top spoločností sveta…