Preskočiť na obsah

Ministerka Zuzana Dolinková navštívila Prahu

Dolinkova, Valek
Foto: MZ ČR

Minister zdravotníctva Vlastimil Válek prijal ministerku zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzanu Dolinkovú. V dňoch 14. a 15. februára spolu rokovali o digitalizácii zdravotníctva, liekovej politike a o otázke cezhraničnej spolupráce zdravotníckych záchranných služieb.

V rámci návštevy sa uskutočnili rokovania zástupcov expertných tímov oboch delegácií, a to prostredníctvom troch blokov, v ktorých si zástupcovia vymenili svoje skúsenosti. Rokovaniu na tému digitalizácie zdravotníctva sa venovalo primárne možnostiam digitálneho prepojenia zdravotníckych a sociálnych dát. Diskusia sa viedla ďalej nad oblasťou klasifikačného systému DRG a zoznamu zdravotných výkonov. Zástupcovia sa spoločne dohodli nad ustanovením multidisciplinárnej pracovnej skupiny ČR-SR v gescii ministerstiev zdravotníctva k nariadeniu o Európskom priestore pre zdravotné dáta.

Foto: MZ ČRV rámci bloku venovanému liekovej politike predstavili českí zástupcovia Ministerstva zdravotníctva slovenskej strane novo účinnú novelu zákona o liečivách, ktorá zaviedla povinnosť výrobcov dodávať lieky ešte jeden až dva mesiace po nahlásení výpadku. Obe strany diskutovali možnosti nastavenia stimulu, podpory a motivácie domácich výrobcov. Práve v tejto oblasti by obe krajiny mohli spolupracovať aj na úrovni EÚ a pri vyjednávaní farmaceutického balíčka. Témou rokovania bolo aj prehĺbenie spolupráce liekových úradov, kde je už teraz diskusia veľmi intenzívna a obojstranne prospešná.

Poslednou kľúčovou témou bolo rokovanie o cezhraničnej spolupráci zdravotníckych záchranných služieb, ktorej výsledkom je dohoda na začatí legislatívneho procesu v ČR a na Slovensku. Spomenula bola aj možnosť budúcej spolupráce v zabezpečovaní pokrytia leteckej záchrannej služby SK v rámci Zlínskeho kraja.

Som nesmierne potešený, že som mal možnosť privítať pani ministerku Zuzanu Dolinkovú a diskutovať o možnostiach vzájomnej spolupráce a zdieľania skúseností v oblasti zdravotníctva. Som presvedčený, že naše stretnutie prinesie konkrétne kroky smerom k posilneniu zdravotníckeho systému tak v Českej republike, ako aj na Slovensku,“ uviedol minister zdravotníctva Vlastimil Válek.

Stretnutie s pánom ministrom zdravotníctva Vlastimilom Valkom pre mňa bolo príležitosťou nielen na posilnenie vzájomnej spolupráce, ale aj na potvrdenie našej obojstrannej angažovanosti v hľadaní spoločných riešení pre výzvy, ktorým zdravotníctvo v oboch krajinách čelí. Som presvedčená, že takéto rokovania posunú vzájomnú spoluprácu a prispejú k výmene skúseností, čo bude v prospech občanov v Českej republike aj na Slovensku,“ uviedla ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzana Dolinková.

Zdieľajte článok

Odporúčané