Preskočiť na obsah

NCZI: Nové aktuálne dáta o počtoch zhubných ochorení

Pancreatic cancer, malignant tumor of pancreas
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Onkologické ochorenia sú dlhodobo druhou najčastejšou príčinou hospitalizácii a nebyť COVID-19, aj úmrtí na Slovensku. Podľa najnovších údajov a výpočtov Národného centra zdravotníckych informácii pribudlo najviac prípadov rakoviny kože, kolorekta a prsníka.

Zatiaľ čo celosvetovo medzi deťmi dlhodobo dominujú prípady rakoviny mozgu a leukémie, v dospelej populácii je to rakovina kože, kolorekta (hrubého čreva, konečníka a rektosigmoidového spojenia), prsníka, prostaty a pľúc. Počet nových prípadov má aj na Slovensku stúpajúci trend, s miernymi výkyvmi ovplyvnenými pandémiou.

Okrem smutného prvenstva iných zhubných nádorov kože (7 788 novodiagnostikovaných prípadov v roku 2021), pribudlo 4 521 nových prípadov rakoviny kolorekta (s najvyšším zastúpením vo vekovej skupine 70 – 74 rokov a významnou prevahou mužov), 3 408 nových prípadov rakoviny prsníka (s najvyšším zastúpením vo vekovej skupine 65 – 69, pričom nárast pacientiek je od 35. roku života) a 2 804 zhubných ochorení prostaty (s najvyšším zastúpením vo vekovej skupine 66 – 69 rokov, pričom nárast pacientov je od 55. roku života).

Onkologické dáta boli napriek ich atraktívnosti na Slovensku dlhodobo zanedbané. Až do minulého roku sa Národný onkologický register viedol v zastaranom systéme, ktorý počítal len s ručným prepisovaním údajov z papiera, bez možnosti rozvoja. Neumožňoval ani elektronické hlásenia, ani automatizované spracúvanie elektronických formulárov, ich kontrolu či opravu.

„Personálnymi zmenami, kompletnou migráciou dát do nové systému a jeho plánovaným rozvojom, ktorý počíta s údajmi z viacerých relevantných zdrojov bez zbytočného zaťaženia lekárov, urobilo Národné centrum zdravotníckych informácii v roku 2022 v oblasti onkodát viac ako za uplynulých desať rokov,“ hovorí riaditeľka sekcie správy zdravotníckych dát Martina Nagyová o významných krokoch, vďaka ktorým by mal byť Národný onkologický register Slovenskej republiky (NOR SR) aktualizovaný do konca roka 2023.

Prvým úspechom sú očakávané počty novodiagnostikovaných prípadov zhubných nádorov v Národnom onkologickom registri za roky 2017 až 2021. Zdrojom pre výpočet prezentovaných pohľadov sú údaje o uhradenej zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní a údaje o úmrtiach.

Prezentované infografiky čiastočne dopĺňajú chýbajúce informácie týkajúce sa výskytu zhubných nádorov v Slovenskej republike, ktoré spracováva Národný onkologický register Slovenskej republiky (NOR SR). Aktuálne prezentované výsledky vychádzajú z algoritmu pre výpočet očakávaných incidenčných (novodiagnostikovaných) prípadov zhubných nádorov vyvinutého na základe poznatkov získaných zo spolupráce so zástupcami MZ SR a odborníkmi v oblasti onkológie. Predmetné bolo realizované v rámci aktivít projektu zameraného na dátovú reformu v zdravotníctve.

Kompletná prezentácia na: Interaktívna prezentácia - Očakávané počty ZN 2017-2021

Tlačová správa NCZI

Zdieľajte článok

Odporúčané

Neuroveda a inovatívne technológie

10. 7. 2024

Ak má niekto rád sci-fi, tak práve teraz sa niektoré veci stávajú realitou. Totiž to spoločnosť Neuralink, ktorá patrí medzi 5 top spoločností sveta…