Preskočiť na obsah

Nedostatočný spánok u tínedžerov je spojený s nadmernou hmotnosťou a obezitou

Teenager boy chatting by phone, writing in blog or reading social networks instead sleeping2e00 Young guy laying in bed and watching clips by smartphone2e00 Overuse and addiction kids from gadgets2e00
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Výskum „Dĺžka spánku a jeho súvislosť s kardiometabolickými výsledkami u adolescentov“ zverejnený na kongrese ESC 2022 v rámci sekcie „Rizikové faktory a prevencia“ ukázal, že dospievajúci, ktorí spia v noci menej ako osem hodín, majú väčšiu pravdepodobnosť nadmernej hmotnosti alebo obezity v porovnaní s ich vrstovníkmi s dostatočným spánkom.

U osôb s kratším spánkom bola tiež pravdepodobnejšia kombinácia ďalších nezdravých faktorov vrátane viscerálnej obezity, zvýšeného krvného tlaku a abnormálnych hodnôt krvných lipidov a glukózy. „Naša štúdia ukazuje, že väčšina tínedžerov nemá dostatok spánku, čo súvisí s nadmernou hmotnosťou a ďalšími faktormi podporujúcimi zvyšovanie hmotnosti, ktoré môžu viesť k budúcim problémom,“ povedal autor štúdie Jesús Martínez Gómez, výskumný pracovník v oblasti tréningu v španielskom Národnom centre pre kardiovaskulárny výskum (CNIC) v Madride. V súčasnosti odborníci zisťujú, či zlé spánkové návyky súvisia s nadmerným časom stráveným pri obrazovkách, čo by mohlo vysvetľovať, prečo starší dospievajúci spia ešte menej ako tí mladší.

Štúdia skúmala súvislosť medzi dĺžkou spánku a zdravím u 1 229 dospievajúcich v rámci programu pre stredné školy v Španielsku. Priemerný vek účastníkov bol na začiatku 12 rokov s rovnakým počtom chlapcov a dievčat. Spánok bol meraný po dobu siedmich dní pomocou nositeľných aplikácií monitorujúcich aktivity trikrát u každého účastníka vo veku 12, 14 a 16 rokov.

Pre optimálne zdravie odporúča Americká akadémia spánkovej medicíny spať v noci 9 až 12 hodín pre deti vo veku 6 až 12 rokov a 8 až 10 hodín pre deti vo veku 13 až 18 rokov. Pre zjednodušenie analýzy použila štúdia 8 hodín alebo viac ako optimálnu dĺžku trvania spánku. Účastníci boli rozdelení do kategórií: veľmi krátky spánok (menej ako 7 hodín), krátky spánok (7 až 8 hodín) a optimálna dĺžka trvania spánku (8 hodín a viac). Nadmerná hmotnosť a obezita boli stanovované podľa indexu telesnej hmotnosti (BMI).

Vedci vypočítali kontinuálne skóre metabolického syndrómu v rozpätí od negatívnych (zdravších) po pozitívne (nezdravšie) hodnoty, ktoré zahŕňali obvod pásu, krvný tlak a hodnotu glukózy a lipidov v krvi. Vo veku 12 rokov spalo v noci len 34 percent účastníkov aspoň 8 hodín, čo kleslo na 23 percent, a 19 percent vo veku 14 a 16 rokov. Chlapci mali tendenciu spať menej. Tínedžeri, ktorí spali najviac, mali tiež kvalitnejší spánok, čo znamená, že sa v noci menej prebúdzali a trávili viac času v posteli spánkom v porovnaní s tými, ktorí spia kratší čas. Prevalencia nadmernej hmotnosti/obezity bola 27 percent, 24 a 21 percent vo veku 12, 14 a 16 rokov. Asociácia medzi dĺžkou spánku, nadmernou hmotnosťou/obezitou a skóre metabolického syndrómu boli analyzované po úprave podľa vzdelánia rodičov, statusu migranta, stredne intenzívnej až intenzívnej fyzickej aktivity, fajčenia, príjmu energie, mesta (Madrid alebo Barcelona) a školy.

V porovnaní s optimálnymi spáčmi bola nadmerná hmotnosť/obezita o 21 percent a 72 percent pravdepodobnejšia u tých, ktorí spali veľmi krátko v 12 a 14 rokoch. Tí, ktorí spali len krátko, mali vo veku 12 a 14 rokov o 19 percent a 29 percent vyššiu pravdepodobnosť nadmernej hmotnosti/obezity v porovnaní s osobami s optimálnou dĺžkou spánku. Podobne tí, ktorí spali veľmi málo a málo, mali vyššie priemerné skóre metabolického syndrómu v porovnaní so skupinou s optimálnou dĺžkou spánku.

„Súvislosť medzi nedostatočným spánkom a nepriaznivým zdravotným stavom bola nezávislá od príjmu energie a úrovne fyzickej aktivity, čo naznačuje, že samotný spánok je dôležitým faktorom. Nadmerná hmotnosť a metabolický syndróm sú v konečnom dôsledku spojené s kardiovaskulárnymi chorobami, čo smeruje k tomu, že programy na podporu zdravia v školách by sa mali zamerať aj na výuku správnych spánkových návykov. Rodičia môžu ísť dobrým príkladom tým, že budú dôsledne dbať na dodržiavanie spánkovej hygieny, teda dohliadať na to, aby deti chodili včas spať a večer obmedzili čas strávený u obrazovky. K riešeniu tohto globálneho zdravotného problému by tiež pomohlo vytvorenie verejných politík,“ zdôraznil Martínez Gómez.

Zdieľajte článok

Odporúčané