Preskočiť na obsah

Nemolizumab sľubný v liečbe prurigo nodularis

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Nemolizumab sa stáva potenciálnym novým liekom na prurigo nodularis. Na tohtoročnom kongrese EADV (European Academy of Dermatology and Venerology) boli publikované ďalšie údaje zo štúdie fázy III, ktoré potvrdzujú jeho účinnosť a bezpečnosť. V štúdii OLYMPIA 1 sa po 16 týždňoch liečby nemolizumabom pozorovalo klinicky významné zmiernenie svrbenia a kožných lézií v porovnaní s placebom. Tieto výsledky potvrdzujú údaje zo štúdie OLYMPIA 2, ďalšej štúdie fázy III, čo napĺňa dermatológov veľkým optimizmom, pretože vedia, aké ťažké je liečiť pacientov, ktorí sú refraktérni na liečbu a ich kvalita života je významne znížená. Nemolizumab je prvý antagonista alfa receptora pre interleukín 31.

Prurigo nodularis je chronické neuroimunitné ochorenie charakterizované silným svrbením a mnohopočetnými nodulárnymi kožnými léziami. IL‑31 zohráva kľúčovú úlohu pri vzniku svrbenia a pri diferenciácii keratinocytov, imunitných reakciách typu 2 a 17 a fibróze spojenej s ochorením. Štúdie OLYMPIA 1 a OLYMPIA 2 sú súčasťou rozsiahleho vývojového programu.

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/997723?src=

Zdieľajte článok

Odporúčané