Preskočiť na obsah

Perorálny roflumilast a redukcia telesnej hmotnosti

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Ďalšie výsledky štúdie PSORRO, ktoré boli publikované na kongrese EADV (European Academy of Dermatology and Venereology), naznačujú, že perorálny roflumilast môže byť vhodnou voľbou pre liečbu pacientov so stredne ťažkou až ťažkou plakovou psoriázou, najmä ak majú vysoký body-mass index. U pacientov liečených perorálnym roflumilastom v dávke 500 mg raz denne bol pozorovaný „klinicky významný úbytok hmotnosti“ oproti pacientom, ktorí dostávali placebo. Po dvanástich týždňoch liečby totiž u jednej tretiny pacientov došlo k poklesu ich východiskovej telesnej hmotnosti najmenej o päť percent, na placebe u žiadneho. Výsledky účinnosti štúdie PSORRO boli zverejnené už na začiatku tohto roka a ukázali významne väčšie zlepšenie indexu PASI 75 u perorálneho roflumilastu oproti placebu po 12 týždňoch, pričom trvalý účinok bol pozorovaný po 24 týždňoch.

Podľa odborníkov môže za chudnutím pri liečbe roflumilastom stáť zníženie chuti do jedla. Medzi skupinami neboli rozdiely v parametroch, ako je krvný tlak, glykovaný hemoglobín, celkový cholesterol a ďalšie lipidy, kreatinín, AAT a hsCRP.

Zdroj: Roflumilast Side Effect Benefits Patients S Psoriasis and Overweight/Obesity. Medscape, Oct 13, 2023.

Zdieľajte článok

Odporúčané