Preskočiť na obsah

Po úmrtí mladých na srdcové zlyhanie má prebehnúť pitva

iStock-619263856
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Podľa pokynov Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC), ktoré boli práve zverejnené on-line v časopise European Heart Journal a predstavené na kongrese v Barcelone, je pre zlepšenie prežitia pri zástave srdca zásadné školenie v oblasti základnej podpory životných funkcií v školách a komunitách.

Smernice (guidelines) pre liečbu pacientov s komorovými arytmiami a prevenciu náhlej srdcovej smrti požadujú viac automatizovaných externých defibrilátorov (AED) na verejných miestach, ako sú nákupné centrá, štadióny a vlakové stanice – až šesť miliónov ľudí na svete totiž každoročne utrpí náhlu srdcovú zástavu a z nich prežije menej ako 10 %. „Verejnosť je naším hlavným spojencom v boji proti náhlej srdcovej smrti,” povedal predseda pracovnej skupiny pre odporúčané postupy profesor Jacob Tfelt-Hansen z Kodanskej univerzitnej nemocnice v Dánsku. „Každý, vrátane školákov, by sa mal naučiť robiť kardiopulmonálnu resuscitáciu a používať AED, pretože obe tieto činnosti môžu zachrániť život,“ doplnil. V západných krajinách je 75 – 80 % náhlych srdcových úmrtí spôsobených ischemickou chorobou srdca. Zvláštnu kapitolu náhlych srdcových úmrtí tvoria športovci. U nich sa výskyt náhlej srdcovej smrti zvyšuje s vekom, a to z 0,4 – 3 na 100 000 osobo-rokov u osôb vo veku do 35 rokov a na 2 – 6,3 na 100 000 osobo-rokov u osôb starších ako 35 rokov. V priemere sa jedno zo 14 náhlych srdcových úmrtí u športovcov vyskytuje u žien. U športujúcich jedincov v strednom a vyššom veku je najčastejšou príčinou náhlej srdcovej smrti ischemická choroba srdca – pred zahájením intenzívnej fyzickej záťaže sa preto odporúča vyhodnotiť riziko. Dáta ukazujú, že v športových centrách vybavených AED bola zaznamenaná vynikajúca miera prežitia s priaznivým neurologickým výsledkom po srdcovej zástave. Pokyny preto odporúčajú, aby bol personál športovísk preškolený v resuscitácii a v používaní AED.

Dedičné srdcové ochorenie sa vyskytuje u 25 – 70 % postihnutých mladších 50 rokov. Odporúča sa vykonať komplexnú pitvu, ideálne vo všetkých prípadoch náhleho úmrtia, ale najmä u osôb mladších ako 50 rokov, aby sa zistila pravdepodobná príčina a potenciálna úloha genetického ochorenia. Príbuzní zomrelých by mali byť vyšetrení na špecializovanom pracovisku, pokiaľ existuje podozrenie na dedičné ochorenie srdca.

Najnovšie sú tiež uvedené pokyny pre hodnotenie osôb, ktoré náhlu srdcovú zástavu prežili, a ich príbuzných. Osoby, ktoré prežili zástavu bez zjavnej nekardiálnej príčiny, by mali byť vyšetrené multidisciplinárnym tímom a malo by sa urobiť zobrazovacie vyšetrenie k posúdeniu štruktúry a funkcie srdca. Genetické testovanie môže identifikovať mutáciu a rodinní príslušníci by mali byť tiež vyšetrení na špecializovanom pracovisku.

Originálny dokument: Zeppenfeld K, et al. 2022 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. European Heart Journal (2022) 00,1–130, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac262

 

Zdieľajte článok

Odporúčané