Preskočiť na obsah

Predpisovanie inhibítorov protónovej pumpy a ich vysadzovanie

léky
Foto: Shutterstock

Inhibítory protónovej pumpy (IPP) trvale patria medzi najčastejšie predpisovanú medikáciu. Aj keď indikácie k dlhodobému užívaniu sú obmedzené, veľa pacientov pokračuje v liečbe po celé roky alebo dokonca desaťročia.

V časopise Gastroenterology prednedávnom vyšiel konsenzus odborníkov, ako IPP bezpečne vysadzovať. Lekári by mali najmä pravidelne revidovať indikácie k pokračujúcemu užívaniu IPP. Autori však výslovne varujú pred ich vysadením u pacientov užívajúcich viac liekov na riedenie krvi alebo u pacientov s predchádzajúcim krvácaním z GIT. U väčšiny pacientov, ktorí užívajú IPP dvakrát denne alebo dvojnásobnú dávku, sa môže liečba znížiť na štandardné dávkovanie raz denne – vyššie dávky podporuje len minimum dôkazov.

Jedinými jednoznačnými indikáciami k chronickému užívaniu (> 8 týždňov) sú komplikované gastroezofageálne refluxné ochorenia (napr. ťažká erozívna ezofagitída, peptická striktúra), Barrettov ezofagus, eozinofilná ezofagitída, Zollinger-Ellisonov syndróm, gastroprotekcia u vysoko rizikových užívateľov NSAID a prípadne idiopatická pľúcna fibróza.

Lekári by mali pacientov pripraviť na možnosť rebound hypersekrécie kyseliny, ktorá môže trvať niekoľko týždňov.

Autori tvrdia, že podávanie IPP by malo byť ukončené skôr z dôvodu nedostatečnej indikácie než z obavy z nežiaducich účinkov: v randomizovaných študiích neboli preukázané žiadne závažné nežiaduce účinky.

Zdieľajte článok

Odporúčané

Štúdia SECURE: sila fixnej kombinácie

30. 1. 2023

Pacienti po AMI sú spravidla indikovaní na liečbu aspirínom, inhibítorom ACE a statínom. V randomizovanej štúdii III. fázy SECURE bolo u starších…

Komorbidity a prognóza CHOCHP

26. 1. 2023

Prísna kontrola komorbidít u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) znižuje exacerbáciu, morbiditu a zabraňuje opakovaným…