Preskočiť na obsah

Pretrváva snaha nájsť správny cieľ okysličovania u kriticky chorých pacientov

iStock-1321691783
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Zaistenie adekvátnej dodávky kyslíka je na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) ústredným princípom; niektoré štúdie však naznačujú poškodenie tkanív hyperoxiou.

V dvoch nedávnych štúdiách sa vedci snažili určiť najlepšiu cieľovú oxygenáciu u kriticky chorých pacientov. Napriek obavám z hyperoxie tkanív na základe štúdií na zvieratách neexistujú aj naďalej presvedčivé dôkazy o tom, že by nižšie cieľové hodnoty oxygenácie zlepšovali výsledky. V skutočnosti niekoľko výsledkov v austrálskej štúdii naznačuje, že tento prístup škodí. Udržiavanie vyšších cieľových hodnôt kyslíka v prednemocničnom prostredí má zmysel. Hneď ako sú pacienti na jednotke intenzívnej starostlivosti, mal by byť kyslík znížený tak, aby periférna saturácia kyslíkom bola nižšia ako 100 %; zacielenie na úzke rozpätie pod 100 %, ako sa snažila jedna štúdia, však nemá na výsledky pacientov žiadny podstatný vplyv.

V prvej štúdii bolo 2 500 pacientov na mechanickej ventilácii randomizovaných na cieľové hodnoty periférnej saturácie kyslíkom (SpO2), ktoré boli vysoké (96-100 %), stredné (92-96 %) alebo nízke (88-92 %). Na 28. deň bola úmrtnosť a počet dní bez ventilácie pri všetkých cieľových hodnotách oxygenácie podobná.

V druhej štúdii austrálski autori randomizovali 425 pacientov so zástavou srdca a návratom spontánneho obehu mimo nemocnice na nízke (90-94%) alebo vysoké (98-100%) ciele.

Zdroj: Bernard SA et al. Effect of lower vs higher oxygen saturation targets on survival to hospital discharge among patients resuscitated after out-of-hospital cardiac arrest: The EXACT randomized clinical trial. JAMA 2022 Nov 8; 328:1818.

Semler MW et al. Oxygen-saturation targets for critically ill adults receiving mechanical ventilation. N Engl J Med 2022 Nov 10; 387:1759.

Zdieľajte článok

Odporúčané