Preskočiť na obsah

Príležitosť k osobnému rastu so štúdiom MBA – už za 1 rok

Pohybujete sa už niekoľko rokov v sektore zdravotníctva a na ďalšie dlhodobé štúdium vám pri vašom pracovnom vyťažení nezostáva toľko času? Chcete ovládnuť aktuálne trendy, pracovať na sebe a posúvať sa ďalej aj váš tím?

Vyskúšajte program MBA Management zdravotníctva, ktorý je špeciálne navrhnutý pre oblasť medicíny a zdravotníctva pre všetkých manažérov zdravotníckych a sociálnych zariadení, rovnako aj pre manažérov farmaceutických spoločností a poisťovní. Kombinovanú aj online formu ponúka pre všetkých záujemcov Business Institut, ktorý patrí medzi najdlhšie fungujúce manažérske školy v Českej a Slovenskej republike.

Pre MBA školy je prioritou fokus nielen na prehĺbenie už nadobudnutých znalostí, ale zásadný je apel na získanie praktických zručností v obore. Študenti kombinovanej formy štúdia sa v podvečerných hodinách stretávajú 1x mesačne osobne s lektormi v pražských Vršoviciach. Lektorské stretnutia zaisťujú najväčšie kapacity, ktorí sa so študentmi delia o cenné skúsenosti získané niekoľkoročnou praxou v odbore.

Študenti sa pri výučbe bližšie oboznámia s manažmentom zdravotníckych zariadení, personálnym a strategickým manažmentom, projektovým riadením a právnou úpravou zdravotníctva. Veľká pozornosť je venovaná aj psychológii, kde je venovaný priestor pre vhodne zvolenú komunikačnú techniku s ohľadom na etiku a tiež riadením vzťahov s pacientmi a zákazníkmi. Dôležitá je aj starostlivosť o seba samých, na čo je zamerané v module Efektívne sebariadenie a time management.

Študenti môžu čerpať inšpiráciu z tematických prednášok, či už osobne alebo v online priestore, rovnako aj formou stretnutí s úspešnými osobnosťami, ako napríklad s Prof. MUDr. Jánom Pirkom, DrSc. alebo JUDr. Michaelou Chaloupkovou, MBA.

Program MBA Management zdravotníctva na Business Institut je možné študovať ako online, tak kombinovanou formou zahŕňajúcou 11 interaktívnych prednášok a e-learning. Študenti získajú prístup do unikátnej Študentskej sekcie, kde majú k dispozícii študijné materiály, online knižnicu, sylaby, prezentácie, zľavy u našich partnerov a ďalšie výhody, ako napríklad možnosti financovania štúdia cez benefity od zamestnávateľov. Štúdium je zakončené obhajobou záverečnej práce.

Zaujímajú vás skúsenosti absolventov s týmto programom? Ako uvádza klinický inžinier Kardiocentra KKN a.s. a vedúci oddelenia pre zdravotnícku techniku, Ing. Martin Čvančara: „Během studia jsem se naučil efektivněji řídit oddělení a zaměstnance a získané poznatky včetně nových trendů, které jsem v průběhu studia aplikoval do praxe včetně navrženého algoritmu ze závěrečné práce. Studium jednoznačně doporučuji, a to nejen lidem působícím ve firmách nebo mezinárodních společnostech, ale všem, kteří se chtějí profesně posunout dále.“

„Na štúdiu MBA na Business Institutu – Management zdravotnictví som kvôli dostupnosti veľmi uvítala možnosť absolvovať online formu štúdia, ktorá bola v danom momente pre mňa jedinou možnosťou. Vďaka videoprednáškam a konzultáciám prostredníctvom študentskej sekcie bola táto forma osobnejšia a interaktívnejšia. Štúdium som si vedela zladiť s ostatnými pracovnými a súkromnými povinnosťami. Oceňujem profesionálny, ústretový a ochotný prístup zo strany študijného oddelenia aj lektorov. MBA štúdium zmenilo môj pohľad na množstvo tém a problémov v pracovnom živote a určite ho vnímam ako pozitívnu voľbu osobného a kariérneho rozvoja.“ chváli štúdium lekárka Denisa Dunayová.

Štúdium trvá iba 1,5 roka, je možné ho zvládať popri zamestnaní a v prípade, že si uchádzači zvolia online formu, študujú iba 1 rok. Po úspešnom zakončení štúdia získajú titul MBA za menom. Urobte prvý krok ešte dnes a podajte si zadarmo prihlášku na štúdium MBA.

Zdieľajte článok

Odporúčané