Preskočiť na obsah

Rabdomyolýza po použití rosuvastatínu 40 mg

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

V krátkom článku založenom na údajoch z hongkonského toxikologického informačného centra sa autori snažia varovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pred užívaním rosuvastatínu 40 mg u ázijských pacientov. V období od júla 2022 do apríla 2023 bolo hlásených šesť prípadov závažnej rabdomyolýzy. Farmakogenetické faktory totiž predisponujú ázijských pacientov k zvýšeným plazmatickým koncentráciám rosuvastatínu. Farmakokinetické a farmakogenetické štúdie pozorovali viac ako dvojnásobné zvýšenie plazmatických koncentrácií rosuvastatínu u Aziatov v porovnaní s belochmi. Odporúčania z Číny, Veľkej Británie, Austrálie a Kanady obmedzujú používanie rosuvastatínu u čínskych/ázijských pacientov na maximálnu dávku 20 mg.

Zdroj: Tse ML. Cluster cases of high-dose rosuvastatín-associated rabdomyolysis a nedávna redukcia rosuvastatín dose pre Ázii v iných krajinách. Hong Kong Med J 2023;29:474. doi: 10.12809/hkmj2310943.

Zdieľajte článok

Odporúčané