Preskočiť na obsah

Riziko zápalov a emfyzému vyššie u fajčiarov marihuany

iStock-1278249422
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Práca, publikovaná v časopise Radiology priniesla zistenie, že užívatelia marihuany sú viac ohrození zápalom dýchacích ciest a emfyzémom oproti fajčiarom tabaku a nefajčiarom.

Retrospektívna prípadová štúdia skúmala vplyv marihuany na funkciu pľúc prostredníctvom hrudnej výpočtovej tomografie.

Do sledovania bolo zaradených 56 fajčiarov marihuany, 57 kontrol nefajčiarov a 33 fajčiarov tabaku. Počet prípadov emfyzému bol vyšší u fajčiarov marihuany v porovnaní s nefajčiarmi (75 % vs. 5 %), ale nie významne vyšší oproti fajčiarom tabaku (67 %).

V porovnaní s ostatnými skupinami sa u fajčiarov marihuany preukázal vyšší výskyt zhrubnutia steny priedušiek, bronchiektázií a poškodení sliznice. Užívanie marihuany bolo rovnako spojené s vyšším výskytom gynekomastií. Naopak, nebol zistený rozdiel vo výskyte kalcifikácií koronárnych tepien. Uvedené zistenia môžu podľa autorov súvisieť so špecifickou inhalačnou technikou pri fajčení marihuany a tiež s bronchodilatačnými a imunomodulačnými vlastnosťami ich komponentov.

Odkaz: https://www.pulmonologyadvisor.com/home/topics/smoking/airway-inflammation-emphysema-more-common-in-marijuana-smokers/

Zdieľajte článok

Odporúčané

Štúdia SECURE: sila fixnej kombinácie

30. 1. 2023

Pacienti po AMI sú spravidla indikovaní na liečbu aspirínom, inhibítorom ACE a statínom. V randomizovanej štúdii III. fázy SECURE bolo u starších…

Komorbidity a prognóza CHOCHP

26. 1. 2023

Prísna kontrola komorbidít u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) znižuje exacerbáciu, morbiditu a zabraňuje opakovaným…