Preskočiť na obsah

Skríning karcinómu pankreasu u osôb s vysokým rizikom vedie k včasnej diagnóze

Pancreatic cancer, malignant tumor of pancreas
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Prospektívna multicentrická štúdia Cancer of Pancreas Screening-5 (CAPS5) v rokoch 2014-2021 využívala sledovanie vysoko rizikových pacientov pre Ca pankreasu pomocou MR a endoskopického ultrazvuku.

Jedinci boli považovaní za vysoko rizikových, ak mali dedičný syndróm, mutáciu génu, alebo aspoň jedného príbuzného prvého a druhého stupňa s Ca pankreasu. Polovica súboru mala patogénny zárodočný variant, z toho 23% mutáciu BRCA1, a všetci mali pozitívnu rodinnú anamnézu. Tretina pacientov mala v OA malignitu.

V skupine zhruba 1700 pacientov, do ktorej patrili aj pacienti staršej štúdie CAPS, bolo počas viac ako 20 rokov zistených 26 prípadov karcinómu pankreasu. Z nich 19 bolo zistených počas sledovania a väčšina (58 %) bola v štádiu I, zatiaľ čo 6 zo 7 karcinómov (86 %), diagnostikovaných mimo sledovania, bolo v štádiu IV. Medián celkového prežitia bol významne dlhší u pacientov, diagnostikovaných počas sledovania, v porovnaní s pacientmi mimo sledovania (takmer 10 rokov vs. 1,5 roka).

Napriek nízkej výťažnosti detekcie karcinómu pankreasu výsledky naznačujú vysoký výskyt resekabilného ochorenia v skorom štádiu a povzbudivé prežitie.

Zdroj: Dbouk M et al. The multicenter Cancer of Pancreas Screening Study: Impact on stage and survival. J Clin Oncol 2022 Oct 1; 40:3257.

Zdieľajte článok

Odporúčané