Preskočiť na obsah

Spinálne jednotky na Slovensku stále chýbajú

Motion in wheelchair
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Slovenský paralympijský výbor (SPV) zintenzívnil svoju snahu podať pacientom po poranení miechy pomocnú ruku. Po diskusii v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej zorganizoval v Bratislave v rámci podpory Svetového dňa ľudí s poranením miechy stretnutie, na ktorom sa riešili konkrétne otázky pomoci ľuďom odkázaným na invalidný vozík. SPV a odborníci, ktorí sa starajú o pacientov po úrazoch miechy, podporili snahu, aby na Slovensku vznikli spinálne jednotky. 

Dva až tri mesiace po úraze je pacient vo vákuu

Snahou je spustiť podporné aktivity, ktoré napomôžu k vytvoreniu spinálnych jednotiek pre  pacientov po vážnych úrazoch chrbtice. Kto je to vlastne spinálny pacient? „Je to pacient s ťažkým pohybovým deficitom, ochrnutím po úraze či nejakej inej príčine. Ako taký vyžaduje intenzívnu starostlivosť,“  vysvetlil uznávaný neurochirurg a dlhoročný bojovník za rozvoj spinálnych jednotiek profesor MUDr. Bruno Rudinský, CSc., ktorý pôsobil ako prednosta Kliniky neurochirurgie vo Fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch a v súčasnosti je  koordinátorom na Oddelení detskej neurochirurgie v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave.

Kým v otázke stabilizácie pacientov po úraze, prevozu do nemocnice a následnej operácii už všetko funguje, problémom zostáva druhá fáza. „Také dva-tri mesiace od okamihu úrazu. Nemôžeme ich hneď po operácii voziť do Národného rehabilitačného centra v Kováčovej. Doznieva u nich miešny šok, najskôr sa musia dostať so stabilizovaného stavu. A presne to je fáza, ktorej by vytvorenie spinálnej jednotky – čiže vysokošpecializovaného intenzivisticko-rehabilitačného centra ako medzistupňa medzi operáciou a Národným rehabilitačným centrom – enormne pomohlo,“ dodal profesor MUDr. B. Rudinský.

Ako by mala vyzerať liečba pacienta s poranením miechy?

Pacient so závažným poranením miechy a chrbtice by sa približne jeden týždeň po operácii mal dostať na spinálnu jednotku. Tu je pacient hospitalizovaný približne po dobu 1 – 3 mesiacov. Zo spinálnej jednotky je následne preložený do Národného rehabilitačného centra v Kováčovej na spinálnu rehabilitačnú jednotku.

Na Slovensku aktuálne stále chýba druhý krok liečby, a teda po akútnej operácii sa pacient nedostáva na špecializované pracovisko, ktoré je schopné zabezpečiť adekvátnu intenzívnu a rehabilitačnú starostlivosť. Často tak prichádza ku komplikáciám, trvalým zdravotným následkom, nesprávnej informovanosti či zhoršeniu psychického stavu pacienta. Problémom týchto pacientov sú veľakrát dekubity a zápal pľúc. Taktiež chýba štvrtá fáza liečby, ktorou je sociálna rehabilitácia. 

Kampaň Sme si rovní

Táto kampaň sa opiera o správu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá na základe posledných prieskumov upravila odhad, koľko ľudí so zdravotným znevýhodnením žije na celom svete. Z 12,5 % sa to zvýšilo na 15 %, čo v percentuálnom vyjadrení nie je nič veľké, ale ak si to prepočítate na čísla v Slovenskej republike, tak to predstavuje viac ako 800 000 osôb, ktoré majú nejaké zdravotné znevýhodnenie. Preto uvedená kampaň vyzýva všetky medzinárodné i národné autority, aby venovali problematike zdravotne znevýhodnených väčšiu pozornosť. Slovenský paralympijský výbor sa problematikou zlepšenia bezbariérovosti zaoberá veľmi intenzívne od svojho vzniku. Posledné roky prostredníctvom inovatívneho národného projektu Sme si rovní, ktorý pomáha ľuďom s hendikepom aj so začleňovaním do bežného pracovného či spoločenského života. Po fáze I sa projekt prehupol už do fázy II. „Projekt Sme si rovní je v podstate kampaňou #WeThe15 na Slovensku, ktorá má za cieľ upozorniť, že podmienky pre život ľudí so zdravotným znevýhodnením v SR sú stále komplikované. Projekt Sme si rovní identifikoval veľký dlh Slovenska k pacientom s poškodením chrbtice a miechy, keďže na Slovensku absentuje ucelený program starostlivosti o spinálneho pacienta, vrátane spinálnych jednotiek a následnej sociálnej rehabilitácie. Projekt pomáha ako jednotlivcovi, tak aj celému Slovensku zlepšiť situáciu v tejto oblasti,“ upozornil Ján Riapoš predseda SPV, ktorý je od autonehody dlhé roky na vozíčku.

Polovica poškodení miechy vznikne v dôsledku pádov z výšky, pri autonehodách a športe

„Poškodenie miechy patrí medzi najviac devastujúce zdravotné postihnutia. Každoročne pribudne na Slovensku 200 až 250 nových pacientov v potrebe subakútnej starostlivosti, ktorou by sa im stabilizoval zdravotný stav po nástupe ochrnutia. Sme jednou z posledných krajín EÚ, kde stále chýba dôležitý medzičlánok medzi pracoviskami, ktoré v akútnej fáze zoperujú pacienta s poškodením miechy, a rehabilitačným centrom, ktoré sa dokáže postarať až o stabilizovaného pacienta. Práve spinálne jednotky by mali zastrešovať subakútnu fázu starostlivosti o pacienta,“ spresnil profesor MUDr. B. Rudinský.

Asi polovica poškodení miechy vzniká v dôsledku dopravných úrazov, pádov z výšky alebo pri športových aktivitách. Druhú časť tvoria následky vážnych chronických ochorení. Najpostihnutejšou skupinou sú ľudia v produktívnom veku. Nie je teda náhoda, že práve oni tvoria veľkú časť klientov národného projektu Sme si rovní.

V Českej republike sú štyri spinálne centrá

Spinálna jednotka je vysokošpecializované pracovisko pre starostlivosť o pacientov s úrazovým či neúrazovým poranením miechy a zodpovedajúcim neurologickým deficitom. Tieto pracoviská sú vybavené kvalifikovaným personálom ako chirurgmi, ortopédmi, fyzioterapeutmi, rehabilitačnými lekármi, psychológmi a ďalšími odborníkmi. Na spinálnych jednotkách sa nachádza prístrojové vybavenie, ktoré umožňuje pacientovi zabezpečiť špičkovú intenzívnu a rehabilitačnú starostlivosť.

Kým v Európe funguje už 60 spinálnych jednotiek a susedné Česko má štyri (v Brne,  Prahe, Liberci a v Ostrave), na Slovensku ich zatiaľ nenájdete. A to aj napriek snahe popredných slovenských odborníkov, ako je profesor Bruno Rudinský či MUDr. Myrón Malý, bývalý riaditeľ Národného rehabilitačného centra v Kováčovej, túto situáciu zmeniť. „Slovensko túto situáciu rieši nedostatočne, aj keď na situáciu upozorňuje mnoho odborníkov. A pritom poranenia miechy patria medzi najviac devastujúce zranenia. Najbližší rok, verím, že sa situácia pohne k lepšiemu,“ povzdychol si predseda Slovenského paralympijského výboru. Pritom odborníci nežiadajú vysoké sumy na zriadenie podobných jednotiek. „Nejde o desiatky či stovky miliónov. Skôr je snaha  vytvoriť systém zdravotnej starostlivosti so spinálnymi jednotkami, aby pacienti nemuseli zbytočne žiť v izolácii. Veď sú to takí istí ľudia ako my. Okrem zlepšenia kvality života dochádza na konci dňa práve včasnou cielenou intervenciou u paraplegikov a tetraplegikov, z ktorých sa mnohí zaradia do rodinného a pracovného života, k úspore nákladov na komplikácie pri celkovej liečbe pacientov s ochrnutím. Ležiaci pacient má viac psychických a zdravotných komplikácií než rehabilitovaný a motivovaný pacient,“ poukázal na praktické skutočnosti profesor Rudinský.

Väčšina sú mladí pacienti v produktívnom veku

Navyše pacientov s poranením miechy stále pribúda. Európa eviduje 11 tisíc prípadov ročne, pričom priemerný vek pacienta je 33 rokov, teda je v najlepšom produktívnom veku. Na vozíku – najčastejšie po dopravných nehodách, ktoré tvoria takmer polovicu prípadov, – sú pritom nútení žiť ešte ďalšie desiatky rokov.

Prispieť by mala k tomu aj petícia SPV na podporu vytvorenia špecializovaného pracoviska. Podporu mu vyjadrila aj JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku: „Podľa dohovoru OSN o právach pacientov s ťažkým zdravotným postihnutím je našou povinnosťou poskytnúť im tú najlepšiu starostlivosť. Vytvorenie spinálnych jednotiek je nielen nevyhnutnosť, ale aj rozumné riešenie. V podávaní zmysluplných podnetov patria ľudia so zdravotným hendikepom k najaktívnejším občanom. Aj oni by ocenili, ak by sa zdravotníctvo v tomto smere pohlo dopredu rýchlejším krokom. Verím, že aj iniciatíva SPV v tomto smere napomôže. Že zvýši tlak na tie inštitúcie, ktoré môžu uvoľniť peniaze. Aby sme ako krajina nemuseli byť v tejto štatistike stále na chvoste.“

Centrá včasnej pomoci s využitím prístupu peer-to-peer support

V rámci projektu Sme si rovní zriadil Slovenský paralympijský výbor centrá včasnej pomoci, v ktorých poskytuje podporu ľuďom so zdravotným znevýhodnením s využitím prístupu peer-to-peer support. „Znamená to, že hendikepovaným pomáhajú motivátori, ktorí majú sami zdravotné znevýhodnenie, prešli v živote podobnou situáciou a sú na poskytovanie služieb zaškolení,“ priblížil fungovanie projektu manažér siete centier včasnej pomoci Mgr. Milan Kašiak. Úlohou motivátorov je zabezpečiť klientom včasnú pomoc pri návrate do pracovného a spoločenského života. Na Slovensku ide o unikátnu formu aktívneho začleňovania ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorá sa ukazuje ako efektívny nástroj riešenia konkrétnych životných situácií. V teréne pôsobí už niekoľko desiatok vyškolených motivátorov projektu Sme si rovní. Nájdete ich napríklad v Kováčovej, Piešťanoch, Žiline, Košiciach, Prešove, Bratislave. Najčastejšie sa pohybujú priamo v teréne a s klientmi komunikujú v mieste ich bydliska. Pomohli už viac ako tisícke klientov, pričom sa zvýšila ich samostatnosť a viacerí si našli zamestnanie. Motivátori mnohým pomohli pri vybavovaní príspevkov, kompenzačných pomôcok či pri hľadaní osobného asistenta. Ďalších zasvätili do pohybovej aktivity v závislosti od ich fyzických možností alebo im poskytli rady, ako postupovať pri debariérizácii bytu. To všetko má pozitívny vplyv na sociálne kontakty klientov. Ďalšou oblasťou, ktorej sa venujú, sú skupinové aktivity. Najčastejšie sú zamerané na využívanie informačno-komunikačných technológií, na práva osôb so zdravotným postihnutím, psychológiu, zdravý životný štýl a životosprávu.

Odporúčané

Neuroveda a inovatívne technológie

10. 7. 2024

Ak má niekto rád sci-fi, tak práve teraz sa niektoré veci stávajú realitou. Totiž to spoločnosť Neuralink, ktorá patrí medzi 5 top spoločností sveta…