Preskočiť na obsah

Srdcové zlyhanie už nemusí byť rozsudkom smrti pre pacientov po onkologickom ochorení

srdeční selhání
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Onkologickí pacienti, ktorí dostávajú antracyklínovú chemoterapiu, majú viac ako dvojnásobné riziko rozvoja srdcového zlyhania v porovnaní s rovesníkmi bez zhubného ochorenia. Priekopnícky projekt RESILIENCE si kladie za cieľ zabrániť srdcovému zlyhaniu práve u pacientov, ktorí na liečbu nádorového ochorenia antracyklíny potrebujú. 

Odhaduje sa, že každý rok je onkologické ochorenie diagnostikované u štyroch miliónov Európanov. Antracyklínová chemoterapia zohráva významnú úlohu v liečbe mnohých foriem nádorových chorôb – napríklad až 70 percent pacientov s lymfómom dostáva antracyklínový režim. V súčasnej dobe však neexistuje terapia na prevenciu antracyklínovej kardiotoxicity.

Nadnárodný projekt RESILIENCE financovaný Európskou úniou (EÚ) testuje sľubnú preventívnu liečbu nazvanú vzdialené ischemické kondicionovanie u pacientov s lymfómom s rizikom antracyklínovej kardiotoxicity. Ide o prvú randomizovanú štúdiu na vyhodnotenie intervencie u pacientov s onkologickou diagnózou liečených antracyklínovou chemoterapiou. „Ak bude štúdia pozitívna, srdcové zlyhanie by sa mohlo výrazne znížiť u pacientov, ktorí zhubné ochorenie prežili,“ povedal koordinátor projektu profesor Borja Ibanez. 

Do štúdie bude zaradených viac ako 600 pacientov zo siedmich krajín EÚ s non-Hodgkinovým lymfómom podstupujúcich antracyklínovú chemoterapiu. Zapísaných je už cez 100 pacientov. Účastníci sú náhodne pridelení na vykonávanie vzdialeného ischemického kondicionovania alebo falošnej intervencie raz týždenne, v domácom prostredí, počas štyroch mesiacov chemoterapie. Vzdialené ischemické kondicionovanie zahŕňa opakované zastavenie prívodu krvi do jednej paže po dobu piatich minút nafúknutím manžety krvného tlaku. Látky uvoľňované v paži sa dostávajú do orgánov, čo ich robí odolnými voči poraneniu. Experimentálne štúdie ukázali, že liečba môže znížiť kardiotoxicitu vyvolanú antracyklínmi. Na porovnanie srdcovej funkcie medzi týmito dvoma kohortami budú použité najmodernejšie zobrazovacie metódy. 

Na stretnutí odborníkov v októbri 2023 sa zišlo multidisciplinárne konzorcium projektu, ktoré zahŕňa kardiológov, hematológov, onkológov, kardiologických pracovníkov, zástupcov farmaceutických spoločností, tvorcov politík, a predovšetkým pacientov a pacientske organizácie. „Perspektíva pacientov je zásadná v našom úsilí znížiť poškodenie srdca spôsobené onkologickou liečbou. Pacienti hrali ústrednú úlohu pri navrhovaní štúdie RESILIENCE a počas štúdie budeme zhromažďovať informácie o ich skúsenostiach s liečbou,“ uviedla prof. Teresa López-Fernándezová, hlavná výskumná pracovníčka RESILIENCE a predsedníčka Rady Európskej kardiologickej spoločnosti (European Society of Cardiology, ESC) pre kardioonkológiu.

Prvé odporúčania ESC pre kardioonkológiu boli vydané v minulom roku a boli doplnené odporúčaniami napísanými pre pacientov. „ESC je kľúčovým partnerom v projekte,“ dodal prof. Riccardo Asteggiano, hlavný riešiteľ RESILIENCE a bývalý predseda Rady ESC pre kardioonkológiu. „Okrem organizovania októbrového stretnutia sa ESC podieľala na návrhu výskumného protokolu, bude hrať kľúčovú úlohu pri šírení výsledkov a pomôže vzdelávať kardiológov a špecialistov na nádorové ochorenia o tom, ako minimalizovať srdcové účinky onkologickej liečby," dodal. Ako zdôraznil prof. Ibanez, projekt RESILIENCE borí hranice medzi rôznymi zúčastnenými stranami v oblasti kardioonkológie so spoločným cieľom zlepšiť kvalitu života pacientov.

Informáciu priniesla koncom októbra 2023 Európska kardiologická spoločnosť združujúca zdravotníkov z viac ako 150 krajín, ktorí pracujú na rozvoji kardiovaskulárnej medicíny a pomáhajú ľuďom viesť dlhší a zdravší život.

Zdieľajte článok

Odporúčané