Preskočiť na obsah

Statíny znižujú riziko recidívy intracerebrálneho krvácania a úmrtnosť zo všetkých príčin

pacient
Foto: shutterstock.com

Nová štúdia skúmala vzťah medzi rôznymi spôsobmi liečby statínmi a opätovnou hospitalizáciou a úmrtím po prvej diagnóze intracerebrálneho krvácania (ICK). Čínski autori použili databázu, ktorá anonymne registruje klinické, demografické a liekové a ďalšie údaje od 90 percent populácie. Hlavnými výsledkami sú, že liečba statínmi po prvom ICK bola spojená so 43 % znížením rizika opätovného prijatia do nemocnice pre ICK a 44 % znížením úmrtnosti zo všetkých príčin v porovnaní s užívateľmi bez statínov, najmä pri liečbe nízkou/strednou intenzitou a pri skorom zahájení liečby statínmi po ICK. Bolo zistené 51 % zníženie rizika recidívy pri začatí liečby statínmi do 30 dní od stanovenia diagnózy. Statíny vysokej intenzity znižovali riziko úmrtia zo všetkých príčin, ale neznižovali riziko ICK.

Adherencia k liečbe rosuvastatínom bola spojená s 53 % znížením rizika recidívy ICK v porovnaní s liečbou atorvastatínom. U pacientov s anamnézou užívania statínov pred ICK bolo vysadenie statínov po ICK spojené s podstatne zvýšeným rizikom recidívy ICK a úmrtia.

Zdroj: Yang R, Wu J, Yu H, et al. Effect of statin therapy patterns on readmission and mortality in patients with intracerebral hemorrhage. J Thromb Thrombolysis 2023 Sep 18. doi: 10.1007/s11239‑023‑ 02870‑2. Online ahead of print.

Zdieľajte článok

Odporúčané