Preskočiť na obsah

TALOS-AMI: Včasná zmena tikagreloru za klopidogrel u pacientov po infarkte myokardu

studie
Foto: Shutterstock

Duálna protidoštičková liečba pozostávajúca z aspirínu (ASA) a P2Y12 inhibítora je zlatým štandardom u pacientov s akútnym infarktom myokardu ,liečených intervenčne. Táto liečba so sebou ale nesie  aj početné krvácavé komplikácie. Okrem skrátenia celkovej dĺžky podávania DAPT znižuje riziko krvácania podľa štúdie TALOS-AMI tiež včasná zmena P2Y12 inhibítora tikagreloru za klopidogrel.

Do tejto randomizovanej, otvorenej štúdie bolo zaradených takmer 2700 pacientov, ktorí počas mesiaca po akútnom IM užívali kombináciu tikagrelor a ASA a u ktorých nedošlo ku krvácavým alebo ischemickým komplikáciám. Polovica pacientov v tomto režime následne pokračovala, u polovice bol tikagrelor vymenený za klopidogrel.

Významný rozdiel medzi oboma skupinami bol spôsobený redukciou krvácavých príhod. Počas ročného sledovania bol kompozit KV mortality, reinfarktu, CMP a krvácania zaznamenané u 4,6 % deeskalovaných a 8,2 % kontrolných pacientov. Včasná zmena potentného P2Y12 inhibítora za klopidogrel už mesiac od infarktu tak bola rovnako účinná, ale bezpečnejšia ako ponechanie DAPT s tikagrelorom.

Zdroj: KIM, Chan Joon et al. Unguided de-escalation from ticagrelor to clopidogrel in stabilised patients with acute myocardial infarction undergoing percutaneous coronary intervention (TALOS-AMI): an investigator-initiated, open-label, multicentre, non-inferiority, randomised trial. The Lancet [online]. 2021, 398(10308), 1305-1316, doi:10.1016/S0140-6736(21)01445-8

Zdieľajte článok

Odporúčané