Preskočiť na obsah

Testovanie nových defibrilačných techník pri mimonemocničnej zástave srdca

infarkt
Foto: shutterstock.com

Až polovica osôb, u ktorých dôjde k mimonemocničnej zástave srdca v dôsledku fibrilácie komôr (VF), zostáva v stave VF aj po troch defibrilačných výbojoch. Aby sa ujasnilo, akú stratégiu defibrilácie následne použiť, vykonali kanadskí autori randomizovanú štúdiu, v ktorej bolo 405 pacientom s mimonemocničným VF, u ktorých zlyhali tri po sebe idúce výboje, priradené jedno z troch riešení.

Buď boli liečení štandardnou defibriláciou pomocou výbojov elektródami v anterio-laterálnom umiestnení, alebo defibriláciou so zmenou vektora na predo-zadné, alebo dvojitou sekvenčnou vonkajšou defibriláciou. Tá spočívala v pridaní predo-zadných elektród spárovaných s druhým defibrilátorom, čo umožnilo, že anterio-laterálne a pre-zadné výboje boli podávané s odstupom menej ako jednej sekundy.

Ukázalo sa, že dvojitá sekvencia a defibrilácia so zmenou vektora boli spojené s lepším prežitím. Dvojitá sekvenčná defibrilácia bola tiež významne častejšie než štandardná starostlivosť, spojená s dobrým neurologickým výsledkom.

U pacientov s mimonemocničnou zástavou srdca, spojenou s VF, pokiaľ VF pretrváva po troch výbojoch, stojí za zváženie presunutia defibrilačných elektród do predo-zadnej polohy.

Technika dvojitej sekvenčnej defibrilácie použitá v tejto štúdii však vyžaduje väčší cvik a ďalší defibrilátor, takže jej potenciálne použitie je obmedzené.

Zdroj: Cheskes S et al. Defibrillation strategies for refractory ventricular fibrillation. N Engl J Med 2022 Nov 6; [e-pub].

Sasson C and Haukoos J. Defibrillation after cardiac arrest — Is it time to change practice? N Engl J Med 2022 Nov 6; [e-pub].

Zdieľajte článok

Odporúčané

Štúdia SECURE: sila fixnej kombinácie

30. 1. 2023

Pacienti po AMI sú spravidla indikovaní na liečbu aspirínom, inhibítorom ACE a statínom. V randomizovanej štúdii III. fázy SECURE bolo u starších…

Komorbidity a prognóza CHOCHP

26. 1. 2023

Prísna kontrola komorbidít u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) znižuje exacerbáciu, morbiditu a zabraňuje opakovaným…