Preskočiť na obsah

Účinky vazopresínu a metylprednizonu pri nemocničnej obehovej zástave

operace
Foto: Shutterstock

Manažment starostlivosti o pacientov so srdcovou zástavou v nemocničnom prostredí vychádza z princípov rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie. Podanie ďalších liekov mimo adrenalínu a amiodaronu zostáva doposiaľ kontroverzné.

Skupina dánskych autorov preto vykonala multicentrickú, dvojito zaslepenú, randomizovanú štúdiu, v ktorej celkovo 500 pacientov s nemocničnou zástavou aplikovala okrem štandardnej liečby buď 20 IU vazopresínu a 40 mg metylprednizonu alebo placebo, a to vždy po každom podaní adrenalínu.

Priemerný vek pacientov dosiahol 71 rokov, z toho 64 % boli muži. Lieky boli podávané počas maximálneho obdobia 4 cyklov.

Návrat spontánnej cirkulácie bol pozorovaný u 42 % pacientov v aktívnej vetve v porovnaní s 33 % na placebe a liečba sa tak ukázala ako superiórna z hľadiska primárneho sledovaného parametra. Na druhej strane, bez štatisticky významného rozdielu vyšli sekundárne sledované ciele: tridsaťdňová mortalita (9,7 % vs. 12 %) a uspokojivý neurologický výsledok v rovnakom časovom období, hodnotený ako Cerebral Performance Category 0 alebo 1 (7,6 vs. 7,6 %). Klinický benefit u z uvedenej liečby je teda neistý.

Zdroj: Andersen LW et al. et al. Effect of Vasopressin and Methylprednisolone vs Placebo on Return of Spontaneous Circulation in Patients With In-Hospital Cardiac Arrest. JAMA [online]. 2021, 326(16), doi:10.1001/jama.2021.16628

Zdieľajte článok

Odporúčané