Preskočiť na obsah

Ukončenie biologickej liečby u reumatologických ochorení pred operáciou nemá prínos

žena, lékař
Foto: Shutterstock

Perioperačná liečba pacientov, ktorí dostávajú biologické chorobu modifikujúce antireumatické lieky, vyžaduje vyváženie rizika oneskoreného hojenia rany a infekcie a zhoršené kontroly základného ochorenia.

Súčasné guidelines síce odporúčajú perioperačné prerušenie väčšiny biologickej liečby, kvalita podporných dôkazov je však nízka.

Preto sa vykonala metaanalýza údajov z 11 kohortových štúdií s viac ako 7000 pacientami na biologickej liečbe, z ktorých väčšina podstúpila ortopedické operácie. Najčastejšou indikáciou pre biologickú liečbu bola reumatoidná artritída a najčastejšie užívanými liekmi boli inhibítory tumor nekrotizujúceho faktoru (TNF).

U dvoch tretín pacientov bola perioperačne prerušená biologická liečba, pričom dĺžka prerušenia sa pohybovala od 1 do 16 týždňov.

V porovnaní s pokračovaním v liečbe bolo perioperačné prerušenie biologickej liečby spojené s podobnou mierou infekcií v mieste operácie a s podobnou mierou oneskoreného hojenia rán, ale tiež s vyššou mierou vzplanutia reumatického ochorenia – 26 versus 7 %.

Tieto zistenia sú obmedzené nízkou kvalitou zahrnutých štúdií, z ktorých žiadna nebola randomizovanou kontrolovanou štúdiou.

Aj dĺžka prerušenia užívania biologickej liečby bola veľmi variabilná a neboli k dispozícii informácie o dávkovaní a súbežnom užívaní konvenčných DMARD (napr. metotrexát, azathioprin).

Napriek týmto obmedzeniam sa zdá, že je nevyhnutné individuálne perioperačné plánovanie.

Zdroj: van Duren BH et al. The effect of perioperative biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs on the risk of postoperative complications. J Bone Joint Surg Am 2022 Jun 15; 104:1116.

 

Zdieľajte článok

Odporúčané