Preskočiť na obsah

Vakcína proti RSV účinná u starších dospelých

injekce
Foto: Shutterstock.com

Na konci augusta tohto roku oznámila spoločnosť Pfizer pozitívne výsledky testovania experimentálnou vakcínou proti respiračnému syncytiálnemu vírusu (RSV) u starších dospelých pacientov. Štúdia fázy III RENOIR doteraz zahrnula 37 000 osôb vo veku 60 rokov a starších, ktoré boli randomizované k podaniu placeba alebo študijnej vakcíny zloženej z dvoch proteínov k optimálnej ochrane proti kmeňu A a B RSV. Priebežná analýza výsledkov preukázala účinnosť vakcíny v prípade ochorenia dolných ciest dýchacích definovaného dvomi a viac symptómami aj proti závažnejšej forme, ktorá je definovaná tromi a viac symptómami. V štúdii fázy III MATISSE je hodnotená jedna dávka uvedenej vakcíny u tehotných žien, kedy by mala proti vírusu chrániť novorodenca.

Zdroj: https://firstwordpharma.com/story/5644265

Zdieľajte článok

Odporúčané

Štúdia SECURE: sila fixnej kombinácie

30. 1. 2023

Pacienti po AMI sú spravidla indikovaní na liečbu aspirínom, inhibítorom ACE a statínom. V randomizovanej štúdii III. fázy SECURE bolo u starších…

Komorbidity a prognóza CHOCHP

26. 1. 2023

Prísna kontrola komorbidít u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) znižuje exacerbáciu, morbiditu a zabraňuje opakovaným…