Preskočiť na obsah

VERVE-101: Génová terapia pre familiárnu hypercholesterolémiu

infuze
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Terapia založená na editácii génov metódou CRISPR (VERVE-101) môže znížiť koncentrácie LDL-cholesterolu (LDL-C) a PCSK9 (proproteín konvertáza subtilizín/kexín typu 9) u pacientov s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou (HeFH).

Štúdia VERVE-101 prezentovaná 12. novembra 2023 na kongrese Americkej kardiologickej spoločnosti (AHA 2023, Filadelfia) preukazuje, že jediná infúzia génovej terapie založenej na editácii metódou CRISPR významne znížila koncentráciu LDL-cholesterolu a PCSK9. Ide o prvý dôkaz o koncepte úpravy DNA in vivo u ľudí.

Do prvej štúdie bolo zaradených 10 pacientov (8 mužov/2 ženy, priemerný vek 54 rokov) z Veľkej Británie a Nového Zélandu, z ktorých všetci mali HeFH, priemerná koncentrácia LDL-C bola 5,1 mmol/l. Pri zaradení do štúdie mala väčšina účastníkov štúdie už existujúce závažné ochorenie koronárnych tepien a podstúpila predchádzajúcu koronárnu revaskularizáciu. Zhruba polovica účastníkov prekonala aspoň jeden infarkt myokardu. Takmer všetci boli na terapii statíny a žiadny neužíval inhibítory PCSK9.

Všetkým pacientom bola aplikovaná jedna intravenózna infúzia VERVE-101, pričom prvá kohorta (n = 3) dostávala nízku dávku 0,1 mg/kg a ďalšie kohorty dostávali eskalujúce dávky. Najvyššia aplikovaná dávka bola 0,6 mg/kg.

Výsledky ukazujú, že traja pacienti, ktorí dostávali dve najvyššie dávky VERVE-101 (0,45 mg/kg a 0,6 mg/kg), zaznamenali najväčšiu redukciu koncentrácie LDL-C a PCSK9. U dvoch pacientov v skupine s 0,45 mg/kg došlo k zníženiu koncentrácie LDL-C o 39 % a 48 % a PCSK9 o 47 % a 59 %. U jedného pacienta v skupine 0,6 mg/kg došlo k zníženiu koncentrácie LDL-C o 55 % a PCSK9 o 84 %. Zmena koncentrácií bola počas sledovania (šesť mesiacov) trvalá, pričom sledovanie prebieha ďalej. Autori štúdie vidia v tomto spôsobe liečby potenciál pre jednorazovú terapiu, ktorá môže viesť k významnému zníženiu koncentrácie LDL-C po celé desaťročia.

Zdroj:

ACC News Story, november 2023

Remedia, december 2023

Odporúčané