Preskočiť na obsah

Vplyv časovo obmedzeného stravovania na kardiometabolické parametre

přerušovaný pů
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Podľa výsledkov nového systematického prehľadu a metaanalýzy dochádza u dospelých, ktorí využívajú časovo obmedzené stravovanie, k väčšiemu poklesu telesnej hmotnosti, tukového tkaniva, glykémie nalačno a ďalších kardiometabolických markerov v porovnaní s kontrolnými osobami.

Autori uviedli, že najmä časovo obmedzené stravovanie so 16hodinovým pôstom a 8hodinovým stravovacím oknom každý deň, je účinným prístupom ku zlepšeniu metabolického stavu neobéznych osôb, najmä u osôb s nadhmotnosťou.

Vyjadrené v číslach, v redukcii tukového tkaniva bol vážený priemerný rozdiel takmer 1,5 kg, u glykémie nalačno to bolo 0,23 mmol/l a u celkového cholesterolu o takmer 1,6 mmol/l. U BMI, obvodu pásu, systolického a diastolického tlaku, triglyceridov, LDL cholesterolu a HDL cholesterolu nebol pozorovaný žiadny významný rozdiel medzi skupinou s časovo obmedzeným stravovaním a kontrolnou skupinou.

Do metaanalýzy bolo zahrnutých 17 štúdií s celkovo 899 účastníkmi. 9 štúdií zahrňovalo dospelých s nadhmotnosťou, 4 dospelých s normálnou hmotnosťou a 4 dospelých s obezitou.

Najčastejšie analyzovaným časovo obmedzeným stravovacím oknom bolo 16hodinové hladovanie a 8hodinové stravovacie okno denne.

Časovo obmedzené stravovanie bolo spojené s väčším poklesom telesnej hmotnosti u osôb s normálnou hmotnosťou (-1,23 kg) a nadhmotnosťou (-1,36 kg) v porovnaní s kontrolami.

Zdroj: https://www.healio.com/news/endocrinology/20221201/timerestricted-eating-improves-cardiometabolic-markers-among-most-adults

Zdieľajte článok

Odporúčané