Preskočiť na obsah

Výskyt depresie a úzkosti u pacientov v VWD

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Vedci z niekoľkých amerických centier pre liečbu hemofílie sa snažili odhadnúť mieru symptomatickej depresie a úzkosti u osôb s von Willebrandovou chorobou.

U celkovo 77 pacientov starších ako 12 rokov použili dva validované dotazníky, jeden zameraný na depresiu a druhý na generalizovanú úzkostnú poruchu.

Výsledky, zverejnené v časopise Haemophilia, ukázali, že pomerne vysoký podiel osôb spĺňal kritériá pre depresiu aj úzkosť, a to 64 % a 58 %. Medzi účastníkmi vo veku 12-17 rokov a dospelými vo veku 18 rokov a staršími nebol v miere depresie významný rozdiel (65 % a 63 %). Až 70 % mladistvých pacientov malo úzkosti, u dospelých to bolo 54 %, podľa autorov to bol štatisticky nevýznamný rozdiel.

Uzavreli, že zistenia štúdie by mali byť podnetom pre rozšírený skríning duševného zdravia u pacientov s VWD.

Zdroj: https://www.hemophilia.org/news/study-suggests-significant-rates-of-depression-and-anxiety-for-individuals-with-vwd

Zdieľajte článok

Odporúčané

Neuroveda a inovatívne technológie

10. 7. 2024

Ak má niekto rád sci-fi, tak práve teraz sa niektoré veci stávajú realitou. Totiž to spoločnosť Neuralink, ktorá patrí medzi 5 top spoločností sveta…