Preskočiť na obsah

Základné očkovanie proti osýpkam kleslo pod hranicu kolektívnej imunity

iStock-184836528
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Celoslovenská zaočkovanosť detí narodených v roku 2020 v základnom očkovaní proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR) klesla pod hranicu 95 percent. Nedosahuje úroveň zabezpečujúcu kolektívnu imunitu na celonárodnej úrovni. TASR o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

„Ako vyplýva z výsledkov administratívnej kontroly očkovania v ambulanciách pediatrov k 31. augustu 2022, ktorú vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva každý rok, kolektívna imunita dosiahla na celoštátnej úrovni 94,7 percenta,“ spresnil. Na úrovni krajov sa zaočkovanosť detí narodených v roku 2020 proti MMR udržala nad 95 percent len v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

Osýpky sú podľa Mikasa závažné a rýchlo sa šíriace ochorenie, ktoré ohrozuje napríklad deti, ktoré nemôžu byť pre iné zdravotné dôvody očkované alebo ešte nedosiahli vek potrebný na očkovanie. „Chránime ich preto práve kolektívnou imunitou, ktorá znižuje riziko, že sa s vírusom osýpok stretnú a s veľkou pravdepodobnosťou nakazia, keďže ide o vysoko nákazlivé ochorenie,“ povedal.

Úroveň zaočkovanosti nad hranicou 95 percent pri povinnom očkovaní podľa neho tiež výrazne zabraňuje tomu, aby medzi ľuďmi cirkulovali pôvodcovia ochorení, ktoré môžu spôsobiť závažné zdravotné následky. „Ak sa osýpky zavlečú do nezaočkovanej komunity (neočkované a neúplne očkované osoby), hrozí riziko vzniku lokálnych ohnísk nákazy, ktoré môžu prerásť až do epidémií, ktorým sa dá očkovaním predísť,“ upozornil.

Mikas skonštatoval, že riziko zavlečenia a ďalšieho šírenia osýpok sa v uplynulých týždňoch potvrdilo ako reálne. Poukázal, že od začiatku roka na Slovensku potvrdili päť prípadov osýpok. „Z nich dva prípady boli importované zo zahraničia, ďalšie prípady boli zväčša v epidemiologickej súvislosti. Tri deti boli nezaočkované pre nízky vek alebo zdravotné kontraindikácie, jedno bolo zaočkované neúplne a jedno nezaočkované z dôvodu odmietnutia očkovania,“ povedal.

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie sa rýchlo šíri vzduchom, najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Inkubačný čas je osem až 15 dní, priemerne desať. Najúčinnejším spôsobom prevencie je podľa odborníkov očkovanie.

K poklesu zaočkovanosti mohli prispieť i obavy z pandémie

K poklesu základného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke na Slovensku mohli prispieť obavy z nepriaznivej situácie s pandémiou ochorenia COVID-19, celosvetovo rastúca váhavosť v očkovaní či obavy z možných vedľajších účinkov povinného očkovania, uviedol hlavný hygienik.

„Deti mohli byť opakovane infikované vírusom SARS-CoV-2, čo mohlo spôsobiť, že sa rodičia s deťmi na očkovanie nedostavili z dôvodu choroby. Zavážiť mohli i obavy zo závažnejších vedľajších účinkov po povinnom očkovaní, ak bolo dieťa ochoreniu COVID-19 vystavené. Počas pandémie COVID-19 klesla zaočkovanosť detí vo viacerých európskych krajinách,“ skonštatoval.

Mikas zdôraznil, že treba pokračovať v edukačných aktivitách na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania. Apeluje tiež na potrebu odvracať neoverené informácie o očkovaní cestou odborných vedeckých stanovísk.

Potrebné je podľa jeho slov aj upozorňovať lekárov na včasnosť očkovania najmä u odložených očkovaní na žiadosť rodiča. Apeluje tiež na úzku komunikáciu regionálnych úradov verejného zdravotníctva s pediatrickými ambulanciami, zástupcami obcí s cieľom koordinácie spolupráce medzi pediatrami a poverenými osobami na obecných úradoch zodpovedajúcich za činnosť asistentov v marginalizovaných komunitách.

Zdieľajte článok

Odporúčané