Preskočiť na obsah

Zdravotný stav Slovákov sa nezlepšuje

žena, obezita
Foto: Shutterstock

Zdravotný stav Slovákov sa nezlepšuje. V lepšom prípade stagnuje, no vo viacerých oblastiach sa zhoršil. Upozornilo na to ministerstvo zdravotníctva v správe o vývoji v strategickom rámci starostlivosti o zdravie pre roky 2014 až 2030 za vlaňajšok. Vláda ju vzala na vedomie. Monitorovacia komisia odporučila aktualizovať nástroje na zlepšenie zdravia obyvateľov SR, no navrhované rozšírenie sledovaných ukazovateľov sa podľa rezortu nedá zrealizovať.

K stanovenému cieľu sa podľa ministerstva málo priblížili napríklad dĺžka života či odvrátiteľná úmrtnosť. „Počet zdravých rokov života narástol, nie však dostatočne. Ostatné krajiny V4 dosahujú takmer hodnoty európskeho priemeru. Slovensko síce zmiernilo svoje zaostávanie, pre dosiahnutie cieľa je však potrebný vyšší rast,“ skonštatovalo. Od európskeho priemeru podľa neho zostala vzdialená aj dojčenská úmrtnosť.

Rezort poukázal na to, že celková úmrtnosť, rovnako aj úmrtnosť na srdcovo-cievne choroby a na nádory na Slovensku mierne klesala. „Podľa aktualizovaných dát za rok 2022 výrazne poklesli úmrtia na COVID-19, ide ale o celosvetový trend a ústup tohto ochorenia,“ podotkol.

Stagnovali, prípadne sa zhoršovali aj ukazovatele verejného zdravia. Ministerstvo upozornilo na to, že klesá imunizácia detí a seniorov. „Hoci u detí stále dosahujeme jednu z najvyšších hodnôt v rámci sledovaných krajín, negatívny trend je znepokojivý,“ skonštatovalo. Poukázalo tiež na pokles v podiele výdavkov na prevenciu.

Upozornilo na nárast v miere obezity dospelých. „Ostáva však pod priemerom našich susedov. Opačne to je u detí. Zastúpenie detí s obezitou je na Slovensku mierne vyššie ako v ostatných krajinách V4,“ povedalo. Na Slovensku je podľa neho vysoká aj spotreba alkoholu, ktorá zostala bez výraznej zmeny nad priemerom väčšiny európskych krajín. Poukázalo tiež na mierny nárast podielu fajčiarov.

Komisia chce pre neuspokojivý vývoj ukazovateľov aktualizovať nástroje na zlepšenie zdravia obyvateľov SR. Odporúča napríklad rozšíriť zoznam sledovaných ukazovateľov, ale aj sledovanie regionálnych rozdielov. Rezort s návrhom na rozšírenie nesúhlasí, pretože navrhované ukazovatele nie sú podľa neho terminologicky či metodologicky správne, respektíve vykonateľné.

Zdroj: TASR

Odporúčané