Preskočiť na obsah

Zlepšenie výsledkov po intracerebrálnom krvácaní je stále výzva

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Napriek desaťročnému výskumu sú možnosti liečby intracerebrálneho krvácania (IKK) obmedzené. Úlohy kraniotomie a evakuácie hematómu sú kontroverzné.

V novej štúdii, ktorá je cennou analýzou modernej liečby, autori urobili retrospektívny prehľad pacientov so spontánnym IKK, prijatých na neurologickú JIS v Kanade v priebehu 7 rokov. Primárnym výsledkom bola úmrtnosť zo všetkých príčin po 30 dňoch. Sekundárnymi výsledkami bola 90denná mortalita a funkčný stav pomocou modifikovanej Rankinovej škály (mRS).

Boli k dispozícii údaje o 319 pacientoch, 30denná úmrtnosť bola 16 % a 90denná 22 %.

Po 90 dňoch malo 50 % pacientov zlý funkčný výsledok alebo zomrelo. Celkovo 15 % pacientov so supratentoriálnymm IKK podstúpilo kraniotomiu s evakuáciou hematómu alebo bez nej, pričom operácia bola dokončená 13 až 39 hodín po vzniku ICH. Chirurgická liečba s evakuáciou bola spojená so zníženou 30dennou mortalitou, ale nemala žiadny vplyv na 90dennú mortalitu alebo funkčný výsledok.

Medián veku bol 69 rokov; 60 % mužov.

Medzi posudzované príčiny úmrtí patrili v 54 % priame následky krvácania, v 21 % refraktérny edém mozgu a v 11 % zdravotné komplikácie. 

Zdroj: Abulhasan YB et al. Functional outcomes and mortality in patients with intracerebral hemorrhage after intensive medical and surgical support. Neurology 2023 Mar 16; [e-pub].

Zdieľajte článok

Odporúčané