Preskočiť na obsah

Zlepšuje okamžité ECMO prežitie u kardiogénneho šoku?

ECMO
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Venoarteriálna extrakorporálna membránová oxygenácia, ďalej len ECMO, môže rýchlo stabilizovať hemodynamiku pacientov s kardiogénnym šokom, ale jej vplyv na klinické výsledky je menej jasný.

V novo publikovanej randomizovanej multicentrickej štúdii z Českej republiky boli pacienti s rýchlo sa zhoršujúcim alebo ťažkým kardiogénnym šokom náhodne zaradení na okamžitú liečbu ECMO, alebo na včasnú konzervatívnu starostlivosť.

Kardiogénny šok v štúdii mal štádium D alebo E (SCAI) podľa echokardiografických, hemodynamických a metabolických kritérií.

V druhom ramene mohlo byť ECMO zavedené neskôr pri zhoršení hemodynamického stavu.

Najčastejšími indikáciami pre zaradenie do štúdie boli infarkt myokardu typu STEMI a dekompenzované srdcové zlyhanie.

Štúdia, doposiaľ najobsiahlejšia v tejto oblasti, nezistila po 30 dňoch žiadny prínos okamžitej terapie ECMO v porovnaní s odloženou alebo žiadnou terapiou ECMO. Úmrtnosť zo všetkých príčin bola v oboch skupinách rovnako podobná (≈50 %).

Početnosť závažných nežiaducich príhod bola v oboch skupinách podobná (≈60 %), s tendenciou k väčšiemu výskytu cievnej mozgovej príhody, ischémie dolných končatín a krvácania v skupine s ECMO.

Zdroj: Ostadal P et al. Extracorporeal membrane oxygenation in the therapy of cardiogenic shock: Results of the ECMO-CS randomized clinical trial. Circulation 2023 Feb 7; 147:454.

Zdieľajte článok

Odporúčané