Preskočiť na obsah

Kalendár akcií

Aktuálne kongresy, konferencie a ďalšie akcie pre lekárov a zdravotníckych profesionálov.

August 2022

Neuropsychiatrické aspekty Parkinsonovej choroby

12.-13.08.2022

ESC kongres 2022

26.-29.08.2022
Barcelona, Španělsko + online

September 2022

17. vedecká konferencia venovaná pamiatke prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc.

09.-09.09.2022
Topoľčianky

XXXI. konferencia dětských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky

15.-17.09.2022
Congress Centre Parkhotel Plzeň

XXIX. Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej

17.-17.09.2022
Nitra

20th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology

18.-21.09.2022
Clarion Congress Hotel Prague

58th EASD 2022 (The European Association for the Study of Diabetes)

19.-23.09.2022
Stockholmsmässan, Švédsko

XXX. Slovensku angiologický kongres

22.-24.09.2022
Bystrá-Tále

XXV. kongres slovenských a českých osteológov

22.-24.09.2022
Štrbské Pleso

37. Celoštátna konferencia Slovenskej spoločnosti dorastového lekárstva s medzinárodnou účasťou a

22.-24.09.2022
Staré Hory

Aktuálne trendy v liečbe neplodnosti

22.-22.09.2022
Žilina

Október 2022

XXXIX. zjazd českých a slovenských alergológov a klinických imunológov

05.-08.10.2022
Praha, O2 Universum

XXVII. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti 2022

05.-06.10.2022
Šamorín

Bratislavské onkologické dni, LVIII. ročník

07.-08.10.2022
Bratislava

Aktuálne trendy v liečbe neplodnosti

13.-13.10.2022
Bratislava

45.Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou

20.-22.10.2022
Horný Smokovec

Transkraniálna magnetická stimulácia-základné princípy a postupy v klinickej praxi

24.-25.10.2022
online

November 2022

Dermatológia pre prax, 6.ročník

11.-12.11.2022
Tatranská Lomnica

35. slovenský a český neurologický zjazd a 34. slovensko-český epileptologický zjazd

16.-18.11.2022
Bratislava

52. Galandove dni

24.-25.11.2022
Martin

Kazuistický webinár Extrapyramídovej sekcie SNeS

30.-30.11.2022
ONLINE live stream

65. Zjazd slovenských a českých reumatológov

30.11.2022-01.12.2022
Bratislava

December 2022

15. ročník Slovensko-českého kongresu detskej anesteziológie, intenzívnej a urgentnej medicíny

02.-03.12.2022
Hotel ParkInn Bratislava

Terapia pokročilých štádií Parkinsonovej choroby

06.-06.12.2022