Preskočiť na obsah

Aká je presnosť domácích antigénovych testov na omikrón?

Negative test result by using rapid test for COVID-19, quick fast antibody point of care testing2e00 Lab performing rapid diagnostic test for antibodies to detect presence of antigens COVID-19 disease2e00
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Rýchle testovanie antigénu proti covidu-19 z veľkej časti nahradilo testovanie PCR (polymerázová reťazová reakcia) v ambulantnom prostredí, ale údaje o presnosti sú obmedzené.

Holandský tím vykonal prospektívne hodnotenie rýchleho testovania antigénu vo verejných testovacích zariadeniach pomocou samoodberu nosových alebo nosových plus orofaryngeálnych sterov; tri komerčné súpravy boli porovnávané s PCR.

Ukázalo sa, že citlivosť nosových vzoriek s tromi súpravami sa po celé obdobie štúdie pohybovala v rozpätí 77 – 86 %, ale toto rozpätie kleslo na 70 – 81 %, keď prevládol omikrón.

Rozsiahla štúdia ukazuje, že tri rôzne rýchle antigénové testy mali podobnú citlivosť voči pôvodnému variantu omikrón, z ktorého sa vyvinuli varianty BA.4 a BA.5. To, že 20 – 30 % infekcií bolo jediným testom prehliadnutých, odpovedá novším neoficiálnym správam.

U dvoch testov s kombinovaným orofaryngeálnym a nazálnym testovaním mali vzorky až o 10 % vyššiu citlivosť ako samotné nazálne vzorky.

Analýza podskupín zistila zvýšenie citlivosti u jedincov, ktorí mali potvrdzujúci rýchly antigénový test sekundárne po predchádzajúcom pozitívnom teste, a mierne zníženie citlivosti u jedincov s predchádzajúcim testom na covid-19.

Nižšia citlivosť pozorovaná u jedincov s predchádzajúcou infekciou môže súvisieť buď s nižšou vírusovou náložou pri následných infekciách, alebo s interferenciou testu spojenou s prítomnosťou cirkulujúcich protilátok proti nukleokapsidovému proteínu.

Celkovo bolo zaradených 6 497 osôb v období od 21. decembra 2021 do 10. februára 2022, teda v čase, kedy podiel infekcií SARS-CoV-2 spôsobených omikrónom vzrástol v Holandsku z 29 % na 99 %. 

Zdroj: Schuit E, et al. Diagnostic accuracy of covid-19 rapid antigen tests with unsupervised self-sampling in people with symptoms in the omicron period: Cross sectional study. BMJ 2022 Sep 14; 378:e071215.

Zdieľajte článok

Odporúčané