Preskočiť na obsah

Ako zastaviť srdcové ochorenia obéznych detí v dospelosti

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: Shutterstock.

Podľa vedeckého vyhlásenia odborníkov na srdcové choroby a detskú obezitu, ktoré bolo zverejnené v časopise European Journal of Preventive Cardiology, je obdobie detstva príležitosťou vysporiadať sa s obezitou, než budú škody, ktoré spôsobuje, nevratné. Tento dokument vydaný Európskou kardiologickou spoločnosťou (ESC) vytvorila pracovná skupina pre zdravie detí Európskej asociácie preventívnej kardiológie (EAPC) ESC a Európska skupina pre detskú obezitu (ECOG).

Detská obezita je na vzostupe. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 1975 bolo obéznych menej než jedno percento detí a dospievajúcich vo veku 5 – 19 rokov, v roku 2016 však bolo obéznych viac než 124 miliónov detí (6 % dievčat a 8 % chlapcov). „Globálny nárast detskej obezity, do značnej miery spôsobený väčšou fyzickou nečinnosťou, bol spojený so zvýšeným výskytom vysokého krvného tlaku, krvných lipidov a glukózy v krvi v detstve. Táto kombinácia faktorov ďalej súvisí s poškodením tepien a srdca, ktoré je možné zvrátiť cvičením u detí, ale omnoho zložitejšie u dospelých,“ uviedol hlavný autor dokumentu profesor Henner Hanssen z Bazilejskej univerzity vo Švajčiarsku.

Detská obezita a s ňou spojené problémy vysokého krvného tlaku, krvných lipidov a glukózy v krvi sa prelínajú až do dospelosti. Napríklad obézne deti majú päťkrát vyššiu pravdepodobnosť, že sa stanú obéznymi dospelými, než ich vrstevnici so zdravou hmotnosťou. Dokument zdôrazňuje potrebu riešiť obezitu a súvisiace rizikové faktory spoločne, pretože viac než jeden problém zvyšuje pravdepodobnosť kardiovaskulárneho ochorenia (KVO) v dospelosti. V porovnaní s deťmi s nízkym indexom telesnej hmotnosti (BMI) majú deti s vysokým BMI o 40 percent vyššiu pravdepodobnosť, že v strednom veku budú trpieť KVO. Deti s kombináciou rizikových faktorov, vrátane fajčenia a vysokého BMI, vysokého krvného tlaku a krvných lipidov majú v strednom veku dvakrát až deväťkrát vyššie riziko infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody.

„Prevencia ischemickej choroby srdca u dospelých prostredníctvom intervencií v detstve je podporovaná skutočnosťou, že stravovacie návyky a preferencie potravín sa utvárajú v ranom veku a že životný štýl súvisiaci s rodinou a stravovacími návykmi má tendenciu byť udržiavaný po celý život,“ uvádza správa.

Mladí ľudia školského veku by sa podľa odporúčaní mali venovať aspoň 60 minút denne stredne silnej až intenzívnej aeróbnej fyzickej aktivite. Okrem toho by sa aktivity na posilnenie svalov mali vykonávať minimálne trikrát do týždňa. Čas strávený sedením, obzvlášť čas strávený pri obrazovke, by mal byť obmedzený. Čo sa týka stravy, deti by mali dostatočne raňajkovať, vyhýbať sa jedlu medzi jedlami, jesť tri jedlá a nie viac než dva olovranty denne, obmedziť veľkosť porcií, vyhýbať sa energeticky bohatým a nutrične chudobnými potravinám, ako sú ovocné šťavy alebo rýchle občerstvenia, zvýšiť príjem nespracovaného ovocia, zeleniny a obilnín bohatých na vlákninu a obmedziť príjem tukov a cukrov.

Na zastavenie obezity a súvisiacich problémov je potrebné množstvo politík a opatrení. Ústredným bodom je fyzická aktivita a výživa. Tvorcovia politík by preto mali:

  • podporovať fyzickú aktivitu a zvyšovať povedomie o nutnosti obmedzenia času stráveného sedením,
  • podporovať zdravé stravovacie návyky,
  • poskytovať diétne poradenstvo a psychologickú podporu na zmenu správania,
  • obmedziť marketing nezdravých potravín v médiách a na sociálnych sieťach,
  • podporovať výchovné štýly, ktoré podporujú fyzickú aktivitu a zdravé stravovanie,
  • vyvarovať sa stigmatizácie,
  • zapojiť školy, rodinu a priateľov do vzdelávacích programov,
  • zvýšiť dostupnosť a cenovú dostupnosť zdravých potravín,
  • poskytovať detské ihriská a zelené plochy pre fyzickú aktivitu v mestskom prostredí.

„Politika k zastavenie KVO neskôr v živote musí ísť nad rámec obyčajného vysvetľovania mladým ľuďom, aby cvičili a jedli zdravo,“ uviedol profesor Hanssen s tým, že pokiaľ nie sú priestory, kde by sa dalo byť aktívny, a výživné jedlo je nedostupné alebo cenovo nedostupné, je veľmi zložité správanie zmeniť. „Niektoré deti budú profitovať z psychologickej podpory, aby pochopili, ktoré návyky sú problematické a ako si vytvoriť nové. A namiesto kritiky detí za to, že sú neaktívne a jedia nezdravé jedlo, môžu školy a rodičia ukázať, že byť fyzicky aktívny a pripravovať zdravé jedlo môže byť aj zábava,“ dodal.

Školy by sa mali ujať vedenia v oblasti zdravého školského stravovania, kurzov varenia, vzdelávania o výžive a aktivite a organizovaní športových klubov. K účasti by mala byť prizvaná rodina a priatelia, pretože aj oni majú vplyv na životný štýl a hmotnosť dieťaťa. Podľa profesora Hanssena by zdravá a cenovo dostupná strava mala začínať v školskej jedálni a fyzická aktivita môže byť podporovaná prostredníctvom aktívnych prestávok na školách. V neposlednom rade pripomenul, že vzdelávanie o zdravom životnom štýle nebude mať veľký dopad, pokiaľ do neho nebudú zapojení aj rodičia.

Dokument taktiež poukazuje na vplyv médií na stravovanie detí a varuje, že väčšina detí je vystavená propagácii a marketingu produktov, ako je rýchle občerstvenie a sladené nápoje, a to až 200-krát týždenne na sociálnych sieťach. Autori uvádzajú, že marketing nezdravých potravín a nápojov by mal byť minimalizovaný alebo zakázaný, obzvlášť na školách, pretože ovplyvňuje správanie detí. Aj keď sa zdá, že ekvivalentný marketing zdravých produktov nemá žiadny účinok, profesor Hanssen je presvedčený, že skôr než opakovať ľuďom, aby konzumovali zdravé produkty, môže byť efektívnejšie propagovať zdravý životní štýl zábavnou formou.

Odborné vyhlásenie zdôrazňuje potrebu vyhnúť sa stigmatizácii detí s nadváhou a obezitou, pretože to môže viesť k poruchám príjmu potravy a k nečinnosti. Ako identifikovať ohrozené deti a ponúknuť im individuálnu liečbu a zároveň sa vyhnúť stigmatizácii, je stále náročné a túto problematiku je nutné riešiť citlivo. Na záver odborníci sumarizujú, že s prevenciou KVO je potrebné začať včas. Skôr než čakať a sledovať, či sa dnešné obézne deti stanú zajtrajšími pacientmi s infarktom a cievnou mozgovou príhodou, je aktuálne potrebné vytvoriť akčný plán, ktorý zastaví budúce zdravotné problémy. „Už vieme, že obezita poškodzuje zdravie detí. Aký ďalší dôkaz potrebujeme?“ uzatvárajú odborníci.

Zdieľajte článok

Odporúčané