Preskočiť na obsah

Akútna pankreatitída: koľko tekutín podať?

iStock-1347166189
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Ideálne množstvo tekutinovej resuscitácie u pacientov s akútnou pankreatitídou je kontroverzné. Dve malé randomizované štúdie z jedného centra ukázali horšie výsledky pri agresívnej rýchlej expanzii tekutín, zatiaľ čo následná retrospektívna štúdia odhalila lepšie výsledky pri tejto intervencii.

Najnovšie pokyny sú nejednoznačné a odporúčajú časté monitorovanie hemodynamického stavu a cielenú liečbu k riadeniu resuscitácie.

V novej otvorenej randomizovanej štúdii dostávalo 249 pacientov s akútnou pankreatitídou buď agresívnu, alebo umiernenú tekutinovú resuscitáciu. Pacienti boli pravidelne hodnotení z hľadiska preťaženia tekutinami po dobu 72 hodín, počas ktorých bola resuscitácia tekutinami upravovaná podľa protokolu.

Štúdia bola predčasne zastavená, pretože k preťaženiu tekutinami došlo u 20 % pacientov v agresívnej skupine oproti 6 % pacientov v skupine miernej.

Výskyt stredne ťažkej až ťažkej pankreatitídy bol v oboch skupinách podobný. Výsledky štúdie teda podporujú konzervatívnejší prístup k resuscitácii tekutinami.

Agresívna tekutinová resuscitácia v štúdii: 20 ml/kg bolus počas 2 hodín, potom 3 ml/kg/h infúzia, umiernená tekutinová resuscitácia v štúdii: 10 ml/kg bolus len v prípade hypovolémie, potom 1,5 ml/kg/h infúzia.

Medián množstva laktátového Ringerovho roztoku prijatého počas prvých 48 hodín bol 7,8 l v agresívnom ramene a 5,5 l v miernom ramene.

Zdroj: de-Madaria E, et al. Aggressive or moderate fluid resuscitation in acute pancreatitis. N Engl J Med 2022;387:989–1000.

Zdieľajte článok

Odporúčané