Preskočiť na obsah

Alergia u pacientov s CHOCHP

astma
Foto: Shutterstock

Expozície alergénom domáceho prachu sú u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) bežné a sú spojené s nežiaducimi prejavmi u tých jedincov, ktorí majú tiež zvýšenú citlivosť na alergén. Autori štúdie sledujúcej túto problematiku hodnotili alergénovú senzibilizáciu na päť domácich alergénov: mačku, psa, švába, myš a prachové roztoče. Sledovanie zahrnulo 183 bývalých fajčiarov s CHOCHP. Odborníci hodnotili domáci prach v súvislosti s prítomnosťou zodpovedajúcich alergénov a určili okrem iného senzibilizáciu u pacientov a aj stav expozície. U 33 % pacientov sa prejavila citlivosť aspoň na jeden testovaný alergén, 77 % účastníkov bolo vystavených najmenej jednému testovanému alergénu a u 17 % bola zaznamenaná senzibilizácia so zodpovedajúcou alergénovou expozíciou.

Zdroj: tasr.sk

Zdieľajte článok

Odporúčané

Editoriál

9. 5. 2022

To, ako teraz vyzerá pregraduálna výchova lekárov, ovplyvní klinickú prax a kvalitu starostlivosti s odstupom desiatich, pätnástich rokov. Prinášame…

Editoriál

28. 11. 2023

Tohtoročná kampaň Deň pre zdravé prsia sa predstavila s názvom „Mamografický skríning – onkokontrola – zachraňuje život a zdravie žien Slovenska“.…