Preskočiť na obsah

Alergia u pacientov s CHOCHP

astma
Foto: Shutterstock

Expozície alergénom domáceho prachu sú u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) bežné a sú spojené s nežiaducimi prejavmi u tých jedincov, ktorí majú tiež zvýšenú citlivosť na alergén. Autori štúdie sledujúcej túto problematiku hodnotili alergénovú senzibilizáciu na päť domácich alergénov: mačku, psa, švába, myš a prachové roztoče. Sledovanie zahrnulo 183 bývalých fajčiarov s CHOCHP. Odborníci hodnotili domáci prach v súvislosti s prítomnosťou zodpovedajúcich alergénov a určili okrem iného senzibilizáciu u pacientov a aj stav expozície. U 33 % pacientov sa prejavila citlivosť aspoň na jeden testovaný alergén, 77 % účastníkov bolo vystavených najmenej jednému testovanému alergénu a u 17 % bola zaznamenaná senzibilizácia so zodpovedajúcou alergénovou expozíciou.

Zdroj: tasr.sk

Zdieľajte článok

Odporúčané

Zápal apendixu po klozapíne

8. 4. 2024

V poslednej dobe bolo referované o spojitosti medzi apendicitídou a klozapínom. Avšak túto spojitosť skúmalo málo iných štúdií, existujú skôr iba…