Preskočiť na obsah

Aspoň 7 000 krokov denne môže znížiť riziko úmrtia

chytré hodinky
Foto: Shutterstock

Podľa výsledkov, zverejnených v časopise JAMA Network Open, mali muži a ženy, ktorí denne prejdú aspoň 7 000 krokov, o 50 až 70 % nižšie riziko úmrtia ako tí, ktorí prejdú menej ako 7 000 krokov denne. Vzhľadom na nárast používania nositeľných technológií môže byť sledovanie počtu krokov za deň a podpora postupného zvyšovania počtu krokov jednoduchým spôsobom podpory zdravia. Paluch a kol. vykonali prospektívnu kohortovú analýzu v rámci štúdie CARDIA a zahrnuli do nej 2 110 dospelých vo veku 38 až 50 rokov; 57 % tvorili ženy a priemerný vek bol 45 rokov. Sledovanie trvalo v priemere 11 rokov. Účastníci nosili akcelerometer a bol zaznamenávaný ich denný počet krokov.

Menej ako 7 000 krokov denne sa považovalo za nízky denný objem, 7 000 až 9 999 krokov za stredný a 10 000 krok a viac za vysoký. Počas 22 845 osoborokov sledovania zomrelo 3,4 % osôb zo súboru štúdie.

 Autori pozorovali významne nižšie riziko úmrtia v skupinách so stredne vysokým a vysokým počtom krokov v porovnaní so skupinou s nízkym počtom krokov za deň.  Intenzita krokov nemala na úmrtnosť žiadny vplyv.

S vyšším počtom krokov za deň sa postupne znižovalo riziko predčasného úmrtia, a to až do určitého bodu, kedy po 10 000 krokoch za deň dochádzalo ku znižovaniu prínosu. 

Autori odporúčajú: Napríklad u pacientov, ktorí dosiahnu 4 000 krokov denne, pracujte na zvýšení počtu krokov o 1 000 a potom sa postupne prepracujte k dosiahnutiu cieľa 7 000 až 10 000 krokov, aby ste získali podstatné zdravotné výhody.

Zdroj: https://www.healio.com/news/primary-care/20210910/walking-at-least-7000-steps-a-day-may-lower-mortality-risk

Zdieľajte článok

Odporúčané