Preskočiť na obsah

Body-mass index a mortalita pacientov na COVID-19 na JIS

žena, obezita
Foto: Shutterstock

Obezita je rizikovým faktorom závažného koronavírusového ochorenia a môže hrať rolu v jeho patofyziológii. Štúdia zahŕňajúca viac ako 35 000 pacientov skúmala vzťah medzi indexom telesnej hmotnosti a nemocničnou mortalitou u kriticky chorých pacientov s COVID-19 a u kohort pacientov na JIS s vírusovou pneumóniou bez závažného akútneho respiračného syndrómu, s bakteriálnou pneumóniou a mnohopočetnou traumou. Na štúdii participovalo 82 holandských jednotiek intenzívnej starostlivosti, ktoré sú zapojené do holandského národného registra hodnotenia kvality intenzívnej starostlivosti.  Pacienti s COVID-19 boli častejšie muži, mali vyššie BMI a boli častejšie mechanicky ventilovaní počas prvých 24 hodín na JIS v porovnaní s ostatnými kohortami.

Ukázalo sa, že zatiaľ čo pacienti s COVID-19 mali vyššie BMI v porovnaní s ostatnými kohortami, u kriticky chorých pacientov s COVID-19 a traumou nebol zistený žiadny vzťah medzi BMI a mortalitou, zatiaľ čo vyšší BMI bol spojený s nižšou mortalitou u ostatných kohort respiračných infekcií. Podhmotnosť navyše súvisela s vyššou mortalitou u pacientov s bakteriálnou pneumóniou.

Podľa autorov by sa triedenie pacientov s COVID-19 pri prijatí na jednotku intenzívnej starostlivosti nemalo zakladať na BMI, pretože chýbajú súvislosti medzi BMI a mortalitou u pacientov s COVID-19.

Zdroj: Kooistra Emma J et al. Body Mass Index and Mortality in Coronavirus Disease 2019 and Other Diseases: A Cohort Study in 35,506 ICU Patients, Critical Care Medicine. doi: 10.1097/CCM.0000000000005216

Zdieľajte článok

Odporúčané

Zápal apendixu po klozapíne

8. 4. 2024

V poslednej dobe bolo referované o spojitosti medzi apendicitídou a klozapínom. Avšak túto spojitosť skúmalo málo iných štúdií, existujú skôr iba…