Preskočiť na obsah

Cielenie na SENP-1 a SRC-3 pri prekonávaní chemorezistencie na inhibítory proteazómu u MM

Middle age woman wheezing touching chest at home
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Ukazuje sa, že hypoxia vyvoláva u pacientov liečených pre mnohopočetný myelóm (MM) chemorezistenciu na inhibítory proteazómu (PI). K prekonaniu tejto rezistencie môže prispieť zacielenie na SENP-1 alebo koaktivátor steroidných receptorov-3 (SRC-3).

V štúdii na myšacom modeli a xenografte pacienta vedci skúmali túto súvislosť a tiež možnosť, či inhibítory SENP-1 a SRC-3 môžu byť účinnou stratégiou u pacientov s MM, u ktorých sa vyvinula chemorezistencia na PI. Analýza myšacieho modelu ukázala, že SENP-1 je kľúčovým modifikátorom proteínu SRC-3 prostredníctvom deSUMOylácie.

Zdá sa, že akákoľvek deplécia SENP-1 oslabuje stabilitu SRC-3; knockdown SENP-1 tento proces urýchľuje – a naznačuje možnosť prekonania chemorezistencie na PI. Štúdia teda poskytuje nové poznatky pre pochopenie chemorezistencie buniek MM na PI v podmienkach hypoxie a ďalej zdôrazňuje význam SRC-3 pri regulácii citlivosti k PI prostredníctvom jeho interakcie so SUMO špecifickou proteázou SENP-1.

Napriek tomu, že u MM existuje značná klinická heterogenita a široká škála liečebných postupov, bolo preukázané, že PI sú účinnou stratégiou, ale chemorezistencia zostáva problémom.

Už skôr sa ukázalo, že dynamické posttranslačné modifikácie, ako je SUMOylácia, sú dôležité pre priebeh ochorenia.

Je známe, že na vzniku chemorezistencie sa podieľa hypoxia, ale molekulárne podklady nie sú doteraz presne stanovené.

https://www.hematologyadvisor.com/home/topics/myeloma/myeloma-senp1-src3-overcome-chemo-resistance-treatment-risk/

Zdieľajte článok

Odporúčané

Zápal apendixu po klozapíne

8. 4. 2024

V poslednej dobe bolo referované o spojitosti medzi apendicitídou a klozapínom. Avšak túto spojitosť skúmalo málo iných štúdií, existujú skôr iba…