Preskočiť na obsah

Dá sa zabrániť periprocedurálnej mozgovej príhode pri transkatétrovej náhrade aortálnej chlopne?

cmp
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Aj napriek tomu, že sa výsledky transkatétrovej náhrady aortálnej chlopne (TAVR) podstatne zlepšili, u asi 2 % zákrokov sa naďalej vyskytuje cievna mozgová príhoda (CMP).

Predpokladá sa, že väčšina týchto mozgových príhod je spôsobená embolizáciou úlomkov z natívnej chlopne a aortálneho oblúka.

Aj napriek tomu, že bolo vyvinutých niekoľko zariadení pre ochranu proti mozgovej embólii, ich účinnosť nebola doposiaľ v prospektívnych štúdiách hodnotená.

Prvá rozsiahla štúdia zariadenia na ochranu pred mozgovou embóliou (CEP) teraz prináša rovnaký počet otázok ako odpovedí. Randomizovala 3 000 pacientov podstupujúcich TAVR buď s použitím ochranného zariadenia Sentinel, alebo bez CEP. Primárnym cieľom bol výskyt akejkoľvek CMP do 72 hodín po výkone alebo pred prepustením, podľa toho, čo nastalo skôr.

Medzi pacientmi zaradenými do CEP skupiny bolo zariadenie úspešne zavedené v 94 %. Invalidizujúca mozgová príhoda sa vyskytla menej často v skupine CEP (0,5 % vs. 1,3 %).

Primárny cieľ sa vyskytol u 2,3 % príjemcov CEP a u 2,9 % kontrolných pacientov, čo je nevýznamný rozdiel. Jedným z možných vysvetlení je, že ochrana zariadenia Sentinel je neúplná, pretože nechráni ľavú vertebrálnu tepnu (a niekoľko invalidizujúcich mozgových príhod v skupine CEP sa vyskytlo v nechránenom teritóriu).

V ostatných nežiaducich výsledkoch, ako sú TIA, delírium a mortalita, neboli zistené žiadne rozdiely a neboli identifikované žiadne podskupiny s väčším alebo menším prínosom.

Zdroj: Kapadia SR, et al. Cerebral embolic protection during transcatheter aortic-valve replacement. N Engl J Med 2022 Sep 17; [e-pub].

Zdieľajte článok

Odporúčané